extra-territoriality

bulunduğu ülke yasalarından bağışıklık/muafiyet: bulunduğu ülke yasa ve mahkemelerine uymak zorunda olmama
(yabancı diplomatlara uygulanan milletlerarası anlaşma).
İsim
bir devletin yabancı ülkelerdeki uyruklarına uyguladığı yasalar. İsim
bir ülkenin milli hukuk kurallarının ülke dışında uygulanması İsim, Rekabet Hukuku