1. Fiil eklemek, katmak, ilâve etmek, zammetmek.
  to add interest to the capital.
 2. Fiil
  add up: toplamak, toplamını bulmak, cem etmek.
  to add up a column of figures. sözüne/yazısına
  eklemek/ilâve etmek.
  Let me add this … : Şunu da ilâve edeyim ki …
üye sayısını artırmak Fiil
bir şeye imzasını koymak Fiil
sözcük dağarcığına eklemek Fiil
(US) bir reklam bastırmak Fiil
küçük ilan
başka sözüm yok
...'i ...'e yansıtmak Fiil, Muhasebe
faturaya % 10 servis ücreti ilave etmek Fiil
(karara, rapora, tutanağa) şerh düşmek, (karara, rapora, tutanağa) şerh koymak Fiil, Hukuk
hastaneye yeni bir pavyon ilave etmek Fiil
(metnin kenarına) şerh düşmek Fiil, Dil ve Edebiyat
eve bir kat daha çıkmak Fiil
bir eve bir kat daha çıkmak Fiil
yangına körükle gitmek Fiil
yangına körükle gitmek Fiil
katmak, dahil etmek.
birşeyi katmak Fiil
birşeyi eklemek Fiil
birşeyi dâhil etmek Fiil
gücendirmek yetmiyormuş gibi bir de hakaret etmek (Hem dövmek/incitmek, hem de hakaret etmek).
altı ayda bir borca faiz yüklemek Fiil
altı ayda bir borca faiz yüklemek Fiil
eklemek Fiil
ilave etmek Fiil
bindirmek Fiil
mevcut bir taksitle ödeme sözleşmesine ek olarak eski bir satın almaya ek yeni bir satın alışı birleştirmek Fiil
fazladan birşey eklemek Fiil
birşeyi ekstradan eklemek Fiil
tuz ekmek Fiil
birşeyi birşeyle toplamak Fiil
birşeyi birşeye eklemek Fiil
ayraç açmak Fiil
katıştırmak Fiil
birşeyi birşeye eklemek Fiil
renk vermek Fiil
son rötuş darbesini vurmak Fiil
tamamlayıcı ameliyede bulunmak Fiil
faizi sermayeye eklemek Fiil
faizi sermayeye katmak Fiil
eklenmek.
His illness added to family's troubles: Ailenin dertlerine onun hastalığı da eklendi.

To add to my distress … Istırabım yetmiyormuş gibi …
ek bina yapmak Fiil
bir listeye ilave etmek Fiil
listeye ilave etmek Fiil
bir de bu çıktı
işim yetmiyormuş gibi
birinin itibarıni artırmak Fiil
birşeyi daha dikkat çekici hale getirmek Fiil
birşeyi artırmak Fiil
birşeyin değerini artırmak Fiil
birşeyin maliyetini artırmak Fiil
birşeyin fiyatını artırmak Fiil
birşeyin altını çizmek Fiil
birşeyi güçlendirmek Fiil
bir de Zarf
ayrıca Zarf
buna ek olarak Zarf
üstüne üstlük Zarf
bunun yanı sıra Zarf
sermayeye ilave etmek Fiil
bir şeyin önemini artırmak Fiil
buna ek olarak Zarf
üstüne üstlük Zarf
bir de Zarf
ayrıca Zarf
bunun yanı sıra Zarf
toplamak Fiil
ulaşmak, varmak, baliğ olmak, beklenen toplamı/sonucu vermek.
His assets adds up to ten millions:
Malı mülkü on milyona ulaşır.
These figures don't add up right: Bu rakamlar beklenen sonucu vermiyor. (b) makul/tutarlı/âhenkli görünmek.
There were aspects of the story that didn't add up: Hikâyenin bazı hususları birbirini tutmuyordu.
birşeyin toplamını hesaplamak Fiil
birşeyin toplamını bulmak Fiil
göstermek, delâlet etmek.
The evidence adds up to a case of murder: Deliller, olayın bir cinayet
olduğunu gösteriyor.
It all adds up to … : Bunun sonucu … dur.
birşeyi ortaya çıkarmak Fiil
birşeyle sonuçlanmak Fiil
birşeye sebep olmak Fiil
değerlendirmek Fiil
birşeyi güçlendirmek Fiil
birşeyi desteklemek Fiil
mayalamak Fiil
bir şeye lezzet katmak Fiil
ders ekleme ve bırakma İsim, Eğitim
ders ekleme ve bırakma süresi İsim, Eğitim
cem etmek Fiil
mantıklı olmamak Fiil
doğru olmamak Fiil
mantıklı bir açıklaması bulunmamak Fiil
yanlış olmak Fiil
rakamlarımız tutmuyor
üstüne üstlük, … Zarf
hesaba katma
bir hesaba katma
mevcut kapasite mizi artıracağız
Atatürkist Thought Association İsim, Kurum İsimleri
Atatürkist Thought Association Özel Isim, Kurum İsimleri
Atatürkist Thought Association Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. bk. ad