1. İsim, Psikoloji anksiyete
 2. İsim, Psikoloji kaygı
 3. İsim, Psikoloji endişe
 4. İsim, Psikoloji kaygı
 5. İsim endişe, kaygı.
  Her sick child is a great anxiety to her: Hasta çocuğu onun en büyük endişe kaynağıdır.
 6. İsim şiddetli arzu, heves.
  anxiety to succeed: başarma arzusu.
  anxiety for knowledge: öğrenme
  hevesi.
  anxiety to please: hoşa gitme arzusu.
  to be full of anxiety: şiddetli arzu duymak, çok heveslenmek.
 7. İsim, Psikoloji kaygı, kuruntu: güçlü bir istek ya da dürtünün amacına ulaşamayacak gibi gözüktüğü durumlarda beliren
  tedirgin edici duygu.
  discharge of anxiety: kaygı boşalımı.
  anxiety equivalent: kaygı denkleşimi.
  anxiety hysteria: kaygı dönüşümcesi.
  anxiety neurosis: kaygı sinircesi.
  anxiety primal: birincil kaygı.
  anxiety reactions: kaygı tepkisi.
gam çekmek Fiil
kastrasyon kaygısı İsim, Psikanaliz
iğdiş edilme kaygısı İsim, Psikanaliz
bunaltmak Fiil
endişe vermek Fiil
iletişim kaygısı İsim, İletişim
endişeye sebep olmak Fiil
sürekli endişe içinde olmak Fiil
ayrılık kaygısı İsim, Psikoloji
anksiyete atağı İsim, Psikiyatri
anksiyete bozukluğu İsim, Psikoloji
kaygı bozukluğu İsim, Psikoloji
yaygın anksiyete bozukluğu İsim, Psikoloji
gitme telaşı içinde kalemini unuttu