1. Sıfat acı (tat, lezzet).
  Quinine has a bitter taste.
 2. Sıfat dayanılmaz, acı, tahammül edilmez, tahammülfersa,
  a bitter experience: acı bir tecrübe.
  a bitter
  sorrow: dayanılmaz keder.
 3. Sıfat keskin, sert, dondurucu.
  a bitter cold: keskin/dondurucu soğuk
  . It was bitter cold.
 4. Sıfat şiddetli amansız.
  bitter hatred.
  He is my bitter enemy: O benim can düşmanımdır.
 5. Sıfat alaycı, müstehzi, dokunaklı, acı.
  bitter words: acı/dokunaklı sözler.
 6. İsim acılık, sertlik, şiddet.
 7. Geçişli Fiil acılaştırmak, acı lezzet vermek, acıtmak.
  herbs employed to bitter vermouth.
 8. Zarf son derece, amansız, müthiş, dehşetli.
acılanmak Fiil
kaynana
acılatmak Fiil
acı badem. İsim
acı tatlı
colocynth (1). İsim
acı şikâyet
acı/feci/hoşa gitmeyen sonuç, zahmetli/sıkıntılı bir işin sonu.
to the bitter end: (zahmetli/sıkıntılı/zor
bir işin) sonuna kadar, feci akibeti bekleyerek.
They knew the war would be lost, but the men fought to the bitter end : Savaşın kaybedileceğini biliyorlardı, fakat sonuna kadar savaştılar.
İsim
kablo veya zincirin ucu. İsim, Denizcilik
can düşmanları İsim
hanzal
(Citrullus colocynthis).
ayrılık acısı
acı ot
(Centaurium umbellatum): kurutulup kuvvet verici ilâç olarak kullanılır. İsim
yılanbaşı otu
(Chelone glabra): hekimlikte kuvvet verici, müshil ve solucan düşürücü olarak kullanılır. İsim
bayır turpu vb. gibi acı sebzeler. İsim
acı alay
acıgöl: suyunda sülfat ve alkali karbonat miktarı fazla olan göl. İsim
acı limonata: limon suyu ve karbonatlı kininli su ile yapılarak cin, votka gibi keskin içkilere karıştırılan bir tür limonata. İsim
eşek marulu İsim, Bitki Türleri
acı marul İsim, Bitki Türleri
acı ilaç
orange (2).
turunç İsim, Bitki Türleri
acı ilaç İsim
acı madde: çoğu bitkisel kaynaklı olup kimyasal olarak sınıflandırılamayan yüzlerce acı lezzetli bileşimden herhangi biri.
acı çürük: elma, üzüm vb. meyvelerde mantarların sebep olduğu, meyveyiı çürüten bir hastalık
tadı hem acı hem de tatlı olan
iyi ve kötü yanı olan
acı gerçek
quassia (2).
quassia ile ayni anlama gelir. acı ağaçtan yapılan ve bağırsak solucanını ve böcekleri öldürmekte kullanılan ilâç.
acı sözler İsim
yenir yutulur şey değil
hoşa gitmeyen şey, yenir yutulur şey değil.
sonuna kadar savaşmak Fiil
ağzı acı olmak Fiil
bir bu eksikti
Bu çok sert/haşin bir karar idi.
ölünceye kadar
dayanma gücü kalmayıncaya kadar
sonuna kadar

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Çeşitli bitkilerin ... acımsı içki