bitter

 1. Adjective acı (tat, lezzet).
  Quinine has a bitter taste.
 2. Adjective dayanılmaz, acı, tahammül edilmez, tahammülfersa,
  a bitter experience: acı bir tecrübe.
  a bitter
  sorrow: dayanılmaz keder.
 3. Adjective keskin, sert, dondurucu.
  a bitter cold: keskin/dondurucu soğuk
  . It was bitter cold.
 4. Adjective şiddetli amansız.
  bitter hatred.
  He is my bitter enemy: O benim can düşmanımdır.
 5. Adjective alaycı, müstehzi, dokunaklı, acı.
  bitter words: acı/dokunaklı sözler.
 6. Noun acılık, sertlik, şiddet.
 7. Transitive Verb acılaştırmak, acı lezzet vermek, acıtmak.
  herbs employed to bitter vermouth.
 8. Adverb son derece, amansız, müthiş, dehşetli.
acılanmak Verb
kaynana
acılatmak Verb
acı badem. Noun
acı tatlı
colocynth (1). Noun
acı şikâyet
acı/feci/hoşa gitmeyen sonuç, zahmetli/sıkıntılı bir işin sonu.
to the bitter end: (zahmetli/sıkıntılı/zor
bir işin) sonuna kadar, feci akibeti bekleyerek.
They knew the war would be lost, but the men fought to the bitter end : Savaşın kaybedileceğini biliyorlardı, fakat sonuna kadar savaştılar.
Noun
kablo veya zincirin ucu. Noun, Maritime Traffic
can düşmanları Noun
hanzal
(Citrullus colocynthis).
ayrılık acısı
acı ot
(Centaurium umbellatum): kurutulup kuvvet verici ilâç olarak kullanılır. Noun
yılanbaşı otu
(Chelone glabra): hekimlikte kuvvet verici, müshil ve solucan düşürücü olarak kullanılır. Noun
bayır turpu vb. gibi acı sebzeler. Noun
acı alay
acıgöl: suyunda sülfat ve alkali karbonat miktarı fazla olan göl. Noun
acı limonata: limon suyu ve karbonatlı kininli su ile yapılarak cin, votka gibi keskin içkilere karıştırılan bir tür limonata. Noun
eşek marulu Noun, Plant Species
acı marul Noun, Plant Species
acı ilaç
orange (2).
turunç Noun, Plant Species
acı ilaç Noun
acı madde: çoğu bitkisel kaynaklı olup kimyasal olarak sınıflandırılamayan yüzlerce acı lezzetli bileşimden herhangi biri.
acı çürük: elma, üzüm vb. meyvelerde mantarların sebep olduğu, meyveyiı çürüten bir hastalık
tadı hem acı hem de tatlı olan
iyi ve kötü yanı olan
acı gerçek
quassia (2).
quassia ile ayni anlama gelir. acı ağaçtan yapılan ve bağırsak solucanını ve böcekleri öldürmekte kullanılan ilâç.
acı sözler Noun
yenir yutulur şey değil
hoşa gitmeyen şey, yenir yutulur şey değil.
sonuna kadar savaşmak Verb
ağzı acı olmak Verb
bir bu eksikti
Bu çok sert/haşin bir karar idi.
ölünceye kadar
dayanma gücü kalmayıncaya kadar
sonuna kadar

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Çeşitli bitkilerin ... acımsı içki