1. başarmak, becermek, işini uydurmak/çevirmek, muvaffak olmak.
  He managed to see the governor: Vali
  ile görüşmeye muvaffak oldu.
  He tried to mount his horse but couldn't manage: Ata binmeye çalıştı, beceremedi.
  Did you manage to get anything to eat before you came? Gelmeden önce bir şeyler yiyebildin mi?
 2. sorumlu/mes'ul olmak, mes'uliyetini üzerine almak.
  to manage a big company. to manage an estate.
 3. etkilemek, sözünü geçirmek, yola getirmek, zaptetmek, kandırmak.
  He can't manage this horse at all: Bu atı hiç zaptedemez.
 4. yönetmek, idare etmek, çekip çevirmek, yürütmek.
  The government couldn't manage the economy effectively.

  We'll manage it somehow: Nasıl olsa işi yürütürüz/işin içinden çıkarız.
 5. (silah/alet vb.) kullanmak.
 6. yolunu/çaresini bulmak, (güçlüklere rağmen) başarmak.
  He managed to escape: Bir yolunu bulup kaçtı.
 7. (atı) terbiye etmek.
 8. yönetimi/idareyi üstüne almak, müdür olmak.
  Who will manage while the boss is away?
 9. idareli kullanmak, tutumlu davranmak, idare etmek.
 10. geçinmek, (güçlüklere rağmen) geçimini sağlamak, işleri çekip çevirmek.
  How will she manage with her
  husband gone? Kocası olmadan nasıl (ne ile) geçinecek?
  They managed despite low pay: Azıcık maaşla geçimlerini sağladılar.
 11. (bkz: management ).
 12. (bkz: manège ).
maaşıyla geçinmek Fiil
parasını daha iyi idare etmek Fiil
kendi işlerini idare etmek Fiil
sahneye koymak Fiil
bir çiftliği yürütmek Fiil
fabrika yönetmek Fiil
bir şirket yönetmek Fiil
bir evi idare etmek Fiil
bir sorunu başarmak Fiil
yelkenli gemi kullanmak Fiil
bir işletmeyi yönetmek Fiil
ekip yönetmek Fiil
ekibi yönetmek Fiil
bir belediyeyi yönetmek Fiil
malı mülkü yönetmek Fiil
idare etmek Fiil
kooperatifçi
daha düşük gelirle de idare etmek Fiil
daha düşük gelirle idare etmek Fiil
birini idare etmek Fiil
birinin işlerine bakmak Fiil
birinin evinıçekip çevirmek Fiil
birinin evini evirip çevirmek Fiil
şöyle böyle idare etmek Fiil
bir şeyi büyük zahmetle yapmak Fiil
devlet işlerini idare etmek Fiil
devlet işlerini idare etmek Fiil
şirketi idare etmek Fiil
ekonomiyi idare etmek Fiil
finansman işlemini yönetmek Fiil
turnayı gözünden vurmak Fiil
kıvırmak Fiil
başarmak Fiil
becermek Fiil
yakayı kurtarmak Fiil
yüz dolarla idare etmek Fiil
yüz dolarla idare etmek Fiil
yardımsız idare etmek Fiil
adam kullanmasını bilmek Fiil
sıkıntıdaki bir şirketin yönetimini ve mali işlerini çözümlemek ve bunları İsim