manage

 1. başarmak, becermek, işini uydurmak/çevirmek, muvaffak olmak.
  He managed to see the governor: Vali
  ile görüşmeye muvaffak oldu.
  He tried to mount his horse but couldn't manage: Ata binmeye çalıştı, beceremedi.
  Did you manage to get anything to eat before you came? Gelmeden önce bir şeyler yiyebildin mi?
 2. sorumlu/mes'ul olmak, mes'uliyetini üzerine almak.
  to manage a big company. to manage an estate.
 3. etkilemek, sözünü geçirmek, yola getirmek, zaptetmek, kandırmak.
  He can't manage this horse at all: Bu atı hiç zaptedemez.
 4. yönetmek, idare etmek, çekip çevirmek, yürütmek.
  The government couldn't manage the economy effectively.

  We'll manage it somehow: Nasıl olsa işi yürütürüz/işin içinden çıkarız.
 5. (silah/alet vb.) kullanmak.
 6. yolunu/çaresini bulmak, (güçlüklere rağmen) başarmak.
  He managed to escape: Bir yolunu bulup kaçtı.
 7. (atı) terbiye etmek.
 8. yönetimi/idareyi üstüne almak, müdür olmak.
  Who will manage while the boss is away?
 9. idareli kullanmak, tutumlu davranmak, idare etmek.
 10. geçinmek, (güçlüklere rağmen) geçimini sağlamak, işleri çekip çevirmek.
  How will she manage with her
  husband gone? Kocası olmadan nasıl (ne ile) geçinecek?
  They managed despite low pay: Azıcık maaşla geçimlerini sağladılar.
 11. (bkz: management ).
 12. (bkz: manège ).
maaşıyla geçinmek Verb
parasını daha iyi idare etmek Verb
kendi işlerini idare etmek Verb
sahneye koymak Verb
bir çiftliği yürütmek Verb
fabrika yönetmek Verb
bir şirket yönetmek Verb
bir evi idare etmek Verb
bir sorunu başarmak Verb
yelkenli gemi kullanmak Verb
bir işletmeyi yönetmek Verb
ekip yönetmek Verb
ekibi yönetmek Verb
bir belediyeyi yönetmek Verb
malı mülkü yönetmek Verb
idare etmek Verb
kooperatifçi
daha düşük gelirle de idare etmek Verb
daha düşük gelirle idare etmek Verb
birini idare etmek Verb
birinin işlerine bakmak Verb
birinin evinıçekip çevirmek Verb
birinin evini evirip çevirmek Verb
şöyle böyle idare etmek Verb
bir şeyi büyük zahmetle yapmak Verb
devlet işlerini idare etmek Verb
devlet işlerini idare etmek Verb
şirketi idare etmek Verb
ekonomiyi idare etmek Verb
finansman işlemini yönetmek Verb
turnayı gözünden vurmak Verb
kıvırmak Verb
başarmak Verb
becermek Verb
yakayı kurtarmak Verb
yüz dolarla idare etmek Verb
yüz dolarla idare etmek Verb
yardımsız idare etmek Verb
adam kullanmasını bilmek Verb
sıkıntıdaki bir şirketin yönetimini ve mali işlerini çözümlemek ve bunları Noun