human

  1. insansal
  2. insana değin
  3. insana ait
  4. insani
  5. beşeri
  6. beşeriyete ait
  7. insana değgin
  8. insan
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme Noun, International Law
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Noun, International Law
İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi, İnsan Menşeili Tedavi Edici
Maddelerin Karşılıklı Verilmesine Dair Avrupa Anlaşması
Noun, International Law
İnsan sağlığı hizmetleri (NACE kodu: 86) Noun, Trades-Professions
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q) Noun, Trades-Professions
insan papilloma virüsü Noun, Virology
insan kaçakçısı Noun, Criminal Law
insan ticareti Noun, Criminal Law
insani değerler Noun
insandan insana bulaşma Noun, Virology
insandan insana bulaş Noun, Virology
gayriinsani Adjective
insanlık dışı Adjective
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.9) Noun, Trades-Professions
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90) Noun, Trades-Professions
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (NACE kodu: 78.3) Noun, Trades-Professions
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (NACE kodu: 78.30) Noun, Trades-Professions
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Protokol Noun, International Law
insan ticareti Noun, Criminal Law
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Noun, International Law
insaniyet
hemcins
insanoğlu
hata insana mahsustur
insi ve cinni Adjective, Religion-Faith
(reklamcılık) albeni
kişi
insan varlığı
insan
insanoğlu
beşeri sermaye
insan sermayesi
beşeri kaynak
beşeri sermaye (kişinin eğitimi ya da iş tecrübesi ile kazandığı genel ya da belirli beceriler
beyin göçü Noun, Sociology
insan korona virüsü Noun, Virology
insanlık onuru Noun, Politics-Intl. Relations
toplumsal çevrebilim: insanlarla ekonomik, politik ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri zaman
ve mekân çerçevesi içinde inceleyen toplumbilim dalı.
Noun
insancıl çevrebilim: hava, su vb. gibi çevre varlıklarının niteliğini korumaya ve düzeltmeye yönelik
çalışma ve davranışları inceleyen bilim.
Noun
insan ekolojisi Noun, Environment-Ecology
insan öğesi Noun
insan yönetimi: özellikle sanayi dalında insanları ve onların sorunlarını yöneten ve düzenleyen bilim dalı. Noun
insan aygıtları mühendisliği: insanlara kolaylık sağlayan aygıtlar geliştirmekle uğraşan mühendislik dalı. Noun
insan dışkısı Noun, Environment-Ecology
insan faktörü
işteki insan faktörü
kazurat
insannın zayıf tarafları Noun
insanın zayıf tarafları Noun
kadem
beşerî coğrafya Noun
insanların meskeni
insan sağlığı Noun, Medicine
insanlık tarihi Noun, History
beşeri istihbarat Noun, Military
insaniyet
beşeri kanun Noun, Law
beşeri tıbbi ürünler Noun, Medicine
insan tabiatı Noun, Philosophy
insan doğası Noun, Philosophy
insan gereksinimi
insan ihtiyacı
insan ırkı
insan ilişkileri Noun
sanayi-insan ilişkileri Noun
sanayi insan ilişkileri Noun
insan ilişkileri Noun
insan kaynakları muhasebesi Noun, Human Resources
insan kaynakları Noun, Human Resources
personel kaynakları Noun
insan kaynakları (İK) Noun, Human Resources
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Proper Name, Organizations
Personel Genel Müdürlüğü Proper Name, Organizations
insan kaynakları yönetimi Noun, Human Resources
insan kaynakları müdürü Noun, Human Resources
insan gücü planı Noun, Human Resources
insan kaynakları planlaması Noun, Human Resources
insan hakları Noun, Rights-Freedoms
insan hakları savunucuları Noun, Rights-Freedoms
TİHEK Proper Name, Organizations
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Proper Name, Organizations
İHD Proper Name, Organizations
İnsan Hakları Derneği Proper Name, Organizations
insan hakları komisyonu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Proper Name
TİHV Proper Name, Organizations
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Proper Name, Organizations
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Noun, Organizations
İHOP Proper Name, Organizations
İnsan Hakları Ortak Platformu Proper Name, Organizations
insan hakları hukuku Noun, Law
insan hakları hareketi
insan hakları örgütü Noun, Rights-Freedoms
insan haklarına karşı gelme
insan hakları ihlali Noun, Politics-Intl. Relations
İnsan Hakları İzleme Örgütü Proper Name, Organizations
canlı kalkan Noun
insancıl yanı
insan hatası Noun
insan sıcaklığı
insan ticareti
insan taciri Noun
insan sesi
normal bir insan
insan yardımının ötesinde olmak Verb
insan bilgisi sınırının ötesinde olmak Verb
insanların oturmasına elverişli olmamak Verb
insan hayatına önem vermemek Verb
insanca davranmak Verb
insan bilgisi sınırınin ötesinde
insan işgücü yerine makine koymak Verb
temel insan hürriyetleri Noun, Rights-Freedoms
temel insan hakları Noun, Politics-Intl. Relations
beşeri homeopatik ürünler Noun
insan karakterini iyi bilme
insan gibi
insan gücü sınırları Noun
insan performansı sınırları Noun
can kaybı
insanın doğal şefkati
insan düzeyinde
insan-ı kamil Noun
fıtrat dini Noun, Religion-Faith
zayiat vermek Verb
(doğal) şefkat, merhamet, hayırhahlık, iyilikseverlik.
insan tüketimine uygun değil
insanın oturmasına uygun değil
insanın kavrıyacağı şekilde
kadının insan hakları Noun, Rights-Freedoms
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) Proper Name, Organizations
İnsan Hakları ve Bilgi Talepleri Bürosu Noun, Organizations
İnsan Hakları Merkezi Noun, Organizations
İnsan Hakları Komiseri Noun, European Union
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Noun, Organizations
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi Noun, International Law
insan haklarını ve temel özgürlüklerini koruma sözleşmesi
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Proper Name, Law
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Noun
İnsan Kaynakları Başkanlığı Noun, Organizations
İnsan Kaynakları Dairesi Noun, Organizations
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
İnsan Hakları Dairesi Noun, Organizations
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı Noun, Organizations
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) Noun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Noun, European Union
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Noun, Law
Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü Noun
DKİHB Proper Name, Organizations
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Noun, European Union
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Proper Name, Organizations
İnsan Hakları Şubesi Noun, Organizations
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Noun, European Union
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Noun, European Union
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Noun, Rights-Freedoms
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) Proper Name, Rights-Freedoms
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) Proper Name, Rights-Freedoms
Dünya İnsan Hakları Konferansı Noun, European Union