community

 1. Noun topluluk (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. Noun topluluk
 3. Noun cemaat
 4. Noun camia
 5. Noun komünite
 6. Noun toplum, camia, topluluk, halk, ahali, cemaat, amme, kamu.
  Turkish community in Cyprus. a rural community.
  religious community.
 7. Noun bir bölgedeki bitki ve hayvan topluluğu.
 8. Noun ortaklık, iştirak, ortaklaşa/müşterek tasarruf.
  community of property: mal ortaklığı.
 9. Noun uygunluk, uzlaşma, benzer karakter.
  community of interests: çıkar/menfaat uzlaşması.
 10. Noun mahalle, köy kasaba.
  We moved to a small community .
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi (NACE kodu: 84.1) Noun, Trades-Professions
cemaatleşme Noun
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
sol camia Noun, Politics-Intl. Relations
Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması (NACE kodu: 84.2) Noun, Trades-Professions
toplumun ahlak duygusuna karşı gelmek Verb
Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşmaları Noun
Süryani cemaati Proper Name
topluma zarar verici olmak Verb
iş dünyası Noun, Management
iş âlemi
Ortak Pazar topluluğu
aile birliği
evlilik birliği Noun, Law
Konvansiyonel silahlar anlaşmalı mal ortaklığı
anlaşmalı mal ortaklığı
aile birliğinin bozulması
ekonomik topluluk
Topluluk Avrupa'sı (Avrupa kıtasının Avrupa Topluluğu bölümüne verilen ad
Euratom. European Economic Community
Euromarket.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Noun, European Union
Avrupa Topluluğu
avrupa savunma birliği
Avrupa Ekonomik Topluluğu Noun, European Union
tarımcı topluluğu
finansman çevreleri Noun
Fransız (Milletler) toplumu: Fransa ve bağımsızlık kazanan eski sömürgelerinden oluşan siyasî birlik (1958'de kuruldu).
güvenlikli site Noun
evsahipliği yapan topluluk
sanayi bölgesi
Avrupa Topluluğu Komisyonu
Avrupa Topluluğunun araçları Noun
uluslararası camia Politics-Intl. Relations
uluslararası toplum Noun, Politics-Intl. Relations
uluslararası toplum Noun, Politics-Intl. Relations
yatırım yapan topluluk
toprağı işlenecek hale getirmek Verb
bir toplumun ileri gelenleri Noun
toplumun ileri gelenleri Noun
öğrenen topluluk (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
dilsel topluluk.
yöre halkı Noun
bir topluluktan taleplerde bulunmak Verb
satıcılar
örnek topluluk
çevre halk
civar halk
toplumun ahlak standardını yükseltmek Verb
dini topluluk
bir dine bağlı topluluk
dini cemaat Noun, Religion-Faith
inanç topluluğu Noun, Religion-Faith
iskân merkezi
(US) başlıca ve özellikle yaşlı kişiler için oturma alanı
kırsal kesimde yaşayan halk
kırsal topluluk
iş dünyasının kesimleri Noun
dilsel topluluk.
toplum, halk, devlet.
toplumun çıkarı
tüccar topluluğu
Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması Noun, European Union
ortak arazili ilkel köy.
Avrupa Birliği müktesebatı Noun, European Union
evlendikten sonra edinilip mal ortaklığına giren mülk
müktesep mallara münhasır ortaklık
karı koca arasında ortak mal ve mülk
kamu işleri Noun
kamu yardımı
ortak anten
ortak antenli TV: yüksek bir yere TV anteni koyarak birçok abonelere bağlama sistemi.
(AT) Avrupa Topluluğu bütçesi
belediye bakım işleri Noun
halkevi, şehir kulübü: bir bölgede oturanların ortak sorunları görüşmek veya eğlenmek için toplandıkları özel yer/bina.
Halkevleri Proper Name, Organizations
her ergin kişi tarafından yılda bir kere ödenmesi gereken vergi Noun
kelle vergisi Noun
yardım parası/ödeneği: hayır cemiyetlerinin ve fertlerin hayır işleri için topladıkları para.
topluluk bilinci taşıyan
topluluk bilinci
idare heyeti
karı ve kocanın ortak borcu
toplum katılımı Noun
belediyeye ait emlak
kamu tesisleri Noun
Topluluk formları Noun
ortak fon
halk sağlığı
medikososyal
medikososyal merkezi
(US) karayolu
yerel idarenin çocuk bakımevi
belediyeye ait hastane
suçlu çocuklar okulu
ıslahhane
iki veya daha çok sayıdaki ailenin oturduğu ev
Topluluk inisiyatifi
Topluluk talimatları Noun
Topluluk araçları Noun
kamu yararına yatırımlar
belediyeye ait arazi
AT mevzuatı
Topluluk hukuku
Topluluk hukuki araçları Noun
AT Bakanlar Kurulu ya da AT Komisyonu tarafından çıkarılan kanunlar
Topluluk mevzuatı
sosyal hayat
AT pazarı
evliliğin kendiliğinden doğan bir sonucu ev ve eşyaya karı koca tarafından ortaklaşa sahip olunması
müktesep mallara münhasır ortaklık
mal ortaklığı
fikir birliği
ortak fayda üzerine kurulmuş topluluk
menfaat ortaklığı
menfaat ortaklığı Noun
aile birliği
kâr ortaklığı
mal ortaklığı Noun, Law
din birliği
Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi
suç veya kargaşanın önlenmesi için kaza halkının polisle birlikte hareket etmesi
toplum polisliği Noun
bir partinin belirli bir bölgedeki yerel sorunlara dikkatini yoğunlaştırdığı politik eylem kavramı
özellikle tarım mallarında
piyasalarda olumlu davranmalarını öngören kural
AT ülkelerinin birbirlerinden yaptıkları ithalatta
(AT) Avrupa Topluluğu ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştirdikleri ithalatta
özellikle tarım ürünleri için pazarlarda tercihli davranmalarını kapsayan ilkeler Noun
ortak/müşterek mal: karı-kocanın ayrı ayrı veya müştereken kazandıkları, kanunen ortak sayılan ve eşit olarak bölünen mal.
(AT) ortak kota
AT ilişkileri Noun
beledi sorumluluklar Noun
Topluluk kuralı
Topluluk kuralları Noun
kamu yararına yapılan hizmet
bir mahkûmun ceza olarak ücretsiz bir belediye hizmetinde çalışmasını öngören mahkeme kararı
birlikte şarkı söyleme.
(US) bazı suçluların hapishaneye kapatılmadan topluluk tarafından gözetim altında tutulması
Topluluk Destek Çerçevesi
kamu yararına çalışan vakıfların yediemince idaresi
(US) bağışla yaşayan eğitim vakfı
yoksullara yardım ve hayır işleri gören vakıf
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TGV) Noun
Toplum Gönüllüleri Vakfı Proper Name
sosyal yardım işlerinde çalışan kişi
Topluluk öz kaynakları Noun
Topluluğun öz kaynakları Noun
Avrupa Topluluğu Komisyonu (Avrupa Topluluğu'nu temsil eder
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
Avrupa Topluluğu Kurumları Noun
(AT) Topluluk İçi Ticaret
bir topluluğun başta gelen şahsiyeti
kesişmeyen topluluk kayıtsızlık eğrisi
kanuni mal birliği
European Avrupa Topluluğu Sanayileri ve İşverenleri Konfederasyonları Birliği (Avrupa Topluluğu'nda endüstri
ve istihdam politikası oluşturmak amacıyl
Avrupa Topluluğu hukuku
avrupa topluluğu
Avrupa Topluluğu
avrupa topluluğu memurları Noun
avrupa topluluğu komisyonu
Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri Noun
avrupa topluluğu konseyi
avrupa topluluğu bilgi bankaları Noun
avrupa topluluğu fonları Noun
Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi
avrupa topluluğu kurumları Noun
avrupa topluluğu hukuku
Avrupa Topluluğu dönem başkanlığı
Avrupa Topluluğu (Dönem) Başkanlığı
Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi
Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi
Avrupa Savunma Topluluğu
avrupa nükleer enerji birliği
çok amaçlı toplum merkezi (ÇATOM) Proper Name, Organizations