1. İsim topluluk (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim topluluk
 3. İsim cemaat
 4. İsim camia
 5. İsim komünite
 6. İsim toplum, camia, topluluk, halk, ahali, cemaat, amme, kamu.
  Turkish community in Cyprus. a rural community.
  religious community.
 7. İsim bir bölgedeki bitki ve hayvan topluluğu.
 8. İsim ortaklık, iştirak, ortaklaşa/müşterek tasarruf.
  community of property: mal ortaklığı.
 9. İsim uygunluk, uzlaşma, benzer karakter.
  community of interests: çıkar/menfaat uzlaşması.
 10. İsim mahalle, köy kasaba.
  We moved to a small community .
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi (NACE kodu: 84.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
cemaatleşme İsim
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
sol camia İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması (NACE kodu: 84.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
toplumun ahlak duygusuna karşı gelmek Fiil
Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşmaları İsim
Süryani cemaati Özel Isim
topluma zarar verici olmak Fiil
iş dünyası İsim, İşletme
iş âlemi
Ortak Pazar topluluğu
aile birliği
evlilik birliği İsim, Hukuk
Konvansiyonel silahlar anlaşmalı mal ortaklığı
anlaşmalı mal ortaklığı
aile birliğinin bozulması
ekonomik topluluk
Topluluk Avrupa'sı (Avrupa kıtasının Avrupa Topluluğu bölümüne verilen ad
Euratom. European Economic Community
Euromarket.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Topluluğu
avrupa savunma birliği
Avrupa Ekonomik Topluluğu İsim, Avrupa Birliği
tarımcı topluluğu
finansman çevreleri İsim
Fransız (Milletler) toplumu: Fransa ve bağımsızlık kazanan eski sömürgelerinden oluşan siyasî birlik (1958'de kuruldu).
güvenlikli site İsim
evsahipliği yapan topluluk
sanayi bölgesi
Avrupa Topluluğu Komisyonu
Avrupa Topluluğunun araçları İsim
uluslararası camia Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası toplum İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası toplum İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yatırım yapan topluluk
toprağı işlenecek hale getirmek Fiil
bir toplumun ileri gelenleri İsim
toplumun ileri gelenleri İsim
öğrenen topluluk (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
dilsel topluluk.
yöre halkı İsim
bir topluluktan taleplerde bulunmak Fiil
satıcılar
örnek topluluk
çevre halk
civar halk
toplumun ahlak standardını yükseltmek Fiil
dini topluluk
bir dine bağlı topluluk
dini cemaat İsim, Din ve İnanç
inanç topluluğu İsim, Din ve İnanç
iskân merkezi
(US) başlıca ve özellikle yaşlı kişiler için oturma alanı
kırsal kesimde yaşayan halk
kırsal topluluk
iş dünyasının kesimleri İsim
dilsel topluluk.
toplum, halk, devlet.
toplumun çıkarı
tüccar topluluğu
Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması İsim, Avrupa Birliği
ortak arazili ilkel köy.
Avrupa Birliği müktesebatı İsim, Avrupa Birliği
evlendikten sonra edinilip mal ortaklığına giren mülk
müktesep mallara münhasır ortaklık
karı koca arasında ortak mal ve mülk
kamu işleri İsim
kamu yardımı
ortak anten
ortak antenli TV: yüksek bir yere TV anteni koyarak birçok abonelere bağlama sistemi.
(AT) Avrupa Topluluğu bütçesi
belediye bakım işleri İsim
halkevi, şehir kulübü: bir bölgede oturanların ortak sorunları görüşmek veya eğlenmek için toplandıkları özel yer/bina.
Halkevleri Özel Isim, Kurum İsimleri
her ergin kişi tarafından yılda bir kere ödenmesi gereken vergi İsim
kelle vergisi İsim
yardım parası/ödeneği: hayır cemiyetlerinin ve fertlerin hayır işleri için topladıkları para.
topluluk bilinci taşıyan
topluluk bilinci
idare heyeti
karı ve kocanın ortak borcu
toplum katılımı İsim
belediyeye ait emlak
kamu tesisleri İsim
Topluluk formları İsim
ortak fon
halk sağlığı
medikososyal
medikososyal merkezi
(US) karayolu
yerel idarenin çocuk bakımevi
belediyeye ait hastane
suçlu çocuklar okulu
ıslahhane
iki veya daha çok sayıdaki ailenin oturduğu ev
Topluluk inisiyatifi
Topluluk talimatları İsim
Topluluk araçları İsim
kamu yararına yatırımlar
belediyeye ait arazi
AT mevzuatı
Topluluk hukuku
Topluluk hukuki araçları İsim
AT Bakanlar Kurulu ya da AT Komisyonu tarafından çıkarılan kanunlar
Topluluk mevzuatı
sosyal hayat
AT pazarı
evliliğin kendiliğinden doğan bir sonucu ev ve eşyaya karı koca tarafından ortaklaşa sahip olunması
müktesep mallara münhasır ortaklık
mal ortaklığı
fikir birliği
ortak fayda üzerine kurulmuş topluluk
menfaat ortaklığı
menfaat ortaklığı İsim
aile birliği
kâr ortaklığı
mal ortaklığı İsim, Hukuk
din birliği
Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi
suç veya kargaşanın önlenmesi için kaza halkının polisle birlikte hareket etmesi
toplum polisliği İsim
bir partinin belirli bir bölgedeki yerel sorunlara dikkatini yoğunlaştırdığı politik eylem kavramı
özellikle tarım mallarında
piyasalarda olumlu davranmalarını öngören kural
AT ülkelerinin birbirlerinden yaptıkları ithalatta
(AT) Avrupa Topluluğu ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştirdikleri ithalatta
özellikle tarım ürünleri için pazarlarda tercihli davranmalarını kapsayan ilkeler İsim
ortak/müşterek mal: karı-kocanın ayrı ayrı veya müştereken kazandıkları, kanunen ortak sayılan ve eşit olarak bölünen mal.
(AT) ortak kota
AT ilişkileri İsim
beledi sorumluluklar İsim
Topluluk kuralı
Topluluk kuralları İsim
kamu yararına yapılan hizmet
bir mahkûmun ceza olarak ücretsiz bir belediye hizmetinde çalışmasını öngören mahkeme kararı
birlikte şarkı söyleme.
(US) bazı suçluların hapishaneye kapatılmadan topluluk tarafından gözetim altında tutulması
Topluluk Destek Çerçevesi
kamu yararına çalışan vakıfların yediemince idaresi
(US) bağışla yaşayan eğitim vakfı
yoksullara yardım ve hayır işleri gören vakıf
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TGV) İsim
Toplum Gönüllüleri Vakfı Özel Isim
sosyal yardım işlerinde çalışan kişi
Topluluk öz kaynakları İsim
Topluluğun öz kaynakları İsim
Avrupa Topluluğu Komisyonu (Avrupa Topluluğu'nu temsil eder
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
Avrupa Topluluğu Kurumları İsim
(AT) Topluluk İçi Ticaret
bir topluluğun başta gelen şahsiyeti
kesişmeyen topluluk kayıtsızlık eğrisi
kanuni mal birliği
European Avrupa Topluluğu Sanayileri ve İşverenleri Konfederasyonları Birliği (Avrupa Topluluğu'nda endüstri
ve istihdam politikası oluşturmak amacıyl
Avrupa Topluluğu hukuku
avrupa topluluğu
Avrupa Topluluğu
avrupa topluluğu memurları İsim
avrupa topluluğu komisyonu
Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri İsim
avrupa topluluğu konseyi
avrupa topluluğu bilgi bankaları İsim
avrupa topluluğu fonları İsim
Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi
avrupa topluluğu kurumları İsim
avrupa topluluğu hukuku
Avrupa Topluluğu dönem başkanlığı
Avrupa Topluluğu (Dönem) Başkanlığı
Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi
Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi
Avrupa Savunma Topluluğu
avrupa nükleer enerji birliği
çok amaçlı toplum merkezi (ÇATOM) Özel Isim, Kurum İsimleri