1. İsim reca (outdated)
 2. umut, ümit.
  the hope of winning.
  give up hope: umudunu kesmek.
  in the hope of = in hopes:
  ümidiyle, umarak.
  beyond/past (all) hope: umutsuz, imkânsız.
  live in hope: umutla yaşamak.
 3. emel.
 4. umut bağlanan şey/kimse.
  He is the last hope of the family: O, ailenin son ümididir.
  The drug
  was the patient's last hope.
 5. güven, itimat.
 6. ummak, ümit etmek, (ümitle) beklemek).
  We're hoping to visit İstanbul this year. I hope he'll come
  tomorrow.
  hopeed for: umulan, beklenen.
 7. ümit/temenni/arzu etmek, dilemek, olmasını istemek.
  I hope you haven't hurt yourself. I hope that
  my work will be satisfactory.
 8. emel beslemek.
 9. güvenmek, itimat etmek.
birinin büyük umudu
umuda düşmek Fiil
hiç ümit kalmamak Fiil
ümitsiz vaka olmak Fiil
umutlanmak Fiil
Ümit Burnu.

Cape Province ile ayni anlama gelir. G. Afrika Cumhuriyetinin bir eyaleti; eski adı:
Cape Colony.
Merkezi:
Cape Town.
İsim
: Ümit Burnu.
bir ümit ışığı görmek Fiil
ümit ışığı
umut ışığı
umutsuz girişim
(a) boş ümit.
It's a forlorn hope. (b) umutsuz/tehlikeli/beyhude girişim/teşebbüs, (c)
esk. fedai/serdengeçti alayı.
umut dolu Sıfat
bütün ümidini yitirmek Fiil
ümit ışığı
ümit ışığı
ümit etmek/ummak, ümidini kesmemek.
He can hold out no hope for success.
sakın
ümit dolu
haklı olarak ümit besleme
inşallah Zarf
canlı ümit
umut kesmek Fiil
en ufak bir ümit bile yok
boş umut İsim
çok az umut
ümit ışığı
umut ışığı İsim
umut ışığı İsim
Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut Özel Isim, Sinema
zayıf ümit
büyük istidat, istikbal vadeden kimse İsim
son umudum sensin
ümidini kırmamak, olmayacak bir şeyi ummak, yeise kapılmamak, olması için dua etmek.
I fell asleep
hoping against hope that the news was not true.
çeyiz sandığı
çeyiz sandığı. İsim
ummak Fiil
havanın düzelmesini beklemek Fiil
medet ummak Fiil
birşey ummak Fiil
gerisini talihe/Allaha bırakmak, sonuçtan umut kesmemek, güvenini sarsmamak.
Don't worry about the
exam, you study as hard as you can, and then hope for the best.
olmayacak duaya amin demek Fiil
birşey yapmayı umut etmek Fiil
birşey yapmayı ümit etmek Fiil
birşey yapmayı ummak Fiil
Allah vere de, keşke.
I hope to hell he didn't go alone: Allah vere de yalnız gitmemiş olsa.
umutlandırmak Fiil
...'e umut vermek Fiil
iyileşmek için pek ümidi olmamak Fiil
(birinden bahsederken) “Kulakları çınlasın.”
inşallah
inşallah
Hayrola! inşallah herşey yolunda!
Umarım,
Hayırlı olsun.
hiç umut yok
Çıkmadık candan ümit kesilmez. Cümle