1. (mürekkepli) kalem, yazı kalemi, tüy kalem.
  fountain pen: dolmakalem, stilo.
  ball pen = ball
  point pen: bitmez (mürekkepli) kalem.
  pen - and - ink: (a) kalem ve mürekkep, (b) mürekkeple yazılmış/çizilmiş.
 2. (a) yazı, yazma, üslûp, yazı yazma sanatı, edebiyat.
  pen portrait: yazı ile tasvir.
  have a
  fluent pen: akıcı bir üslûba sahip olmak. (b) yazar, muharrir.
  pen name: takma ad, müstear isim.
  He makes his living with pen: Yazarlıkla (muharrir olarak) geçinir.
 3. pen point ile ayni anlama gelir. kalem ucu.
 4. (a) kuştüyü, kanat ve kuyruktaki ekseninin içi boş tüy, (b) yeni biten kuştüyü, (c)
  pens: kanatlar.
 5. Zooloji bazı kafadanbacaklıların gövdelerindeki tüy şeklinde boynuzumsu yapı (mürekkepbalığında olduğu gibi).
 6. (kalemle) yazmak, yazıya geçirmek, kâğıda dökmek.
 7. ağıl, kümes, kafes vb. gibi hayvanların kapatıldığı yer.
 8. (ağıla/kümese/kafese) kapatılmış hayvanlar.
 9. kasa /dolap vb. gibi bir şeyi saklama yeri.
 10. (bkz: playpen ).
 11. (bkz: bull pen ).
 12. tutuk evi, tevkifhane.
 13. dişi kuğu.
 14. Askerlik2 denizaltı tamir doku.
 15. ağıla/kümese/kafese vb. koymak/kapatmak/hapsetmek.
kalemiyle geçinmek Fiil
kalemini zehire batırmak Fiil
kalemiyle geçinmek Fiil
kalemiyle yaşamak Fiil
kalemiyle yaşamak Fiil
kaleme sarılmak Fiil
bir sözcüğün üzerini çizerek silmek Fiil
kaleme sarılmak Fiil
tükenmez kalem
tükenmez dolmakalem.
ball point pen, ball pen, ball-point, biro ile ayni anlama gelir. İsim
pergel: bir ucunda kalem bulunan bacakları yayla bağlı pergel. İsim
tutuk evi, nezarethane, geçici cezaevi. İsim
geçici olarak kalabalıklaşan yer. İsim
(beyzbol) yedek oyuncu sahası. İsim
resim kalemi.
keçe kalem
ispirtolu kalem
keçe uçlu kalem
dolmakalem, stilo.
kolay yazmak Fiil
işlek üslubu olmak Fiil
kolay yazmak Fiil
insülin kalemi İsim, Tıp
gazeteci.
yazarken yapılan yanlışlar
ışık kalemi, bilgisayarlarda özellikle destekli tasarım alanında ekrandaki çizim üzerinde vb. değişiklik
yapmak üzere kullanılan yüksek duyarlıklı ışıklı elektrik kalemi.
İsim
kalem açmak Fiil
(küçük çocuklar için) oyun kafesi
bebek parkı
imzasız mektup yazan
kâtip efendi olmak Fiil
tüy kalem.
quill driver: yazar, muharrir, kâtip.
işlek yazı
işlek kalem
kamış kalem
saz kalem
tirlin
kolay verilen yazılı emir veya atılan imza
yazma hatası İsim
ABD'leri başkanının Kongre ya da Senato'ya danışmadan alabileceği karar
kalem vuruşu
dolmakalem, stilo. İsim
denizaltı barınağı
kalem ucu İsim
yazı yazmak Fiil
yazı kalemi
bir mektubu kaleme almak Fiil
mektup buu kaleme almak Fiil
dolma kalem ve mürekkep
yazı masası mürekkepli kalem takımı
mektup arkadaşı
kalem sapı
takma ad, müstear isim. İsim
mahlas İsim, Dil ve Edebiyat
müstear isim İsim, Dil ve Edebiyat
mektup arkadaşı, tanışmadan mektuplaşanlardan herbiri. İsim
pen ile ayni anlama gelir. kalem ucu.
yazı ile anlatma
kâtip efendi
pina İsim, Zooloji
kırtasiye dükkânı
kalem ucu İsim
(bir kimseye bir hususta) acı şeyler yazmak, kaleminden zehir damlamak.
pen dipped in gall: zehirli
(zehir gibi acı şeyler yazan) kalem.
gitme telaşı içinde kalemini unuttu
yazmaya başlamak, kaleme sarılmak, kalemi eline almak.
eline kâğıt kalem almak Fiil
yazı yazmaya başlamak Fiil
yazmaya başlamak Fiil
kâğıt kaleme sarılmak Fiil
farthing
penny
penny- a-line
halfpenny
Phnom Penh İsim, Yer İsimleri