1. İsim, Tekstil Sanayii desen
 2. İsim, Tekstil Sanayii manken
 3. İsim örüntü (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 4. İsim, Tekstil Sanayii model
 5. İsim desen (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 6. İsim örnek.
 7. İsim model.
 8. İsim süslü şekiller, şekillerle yapılan süs.
  a vase with geometrical pattern. The pattern of butterfly's wings.
 9. İsim üslûp, bir sanat eserinin kompozisyon özelliği.
  The pattern of Hardy's novels.
 10. İsim yapı, örüntü, doku: bir bütün olarak işleyen birbirini tamamlayan unsurların imtizaç tarzı.
  The behavior
  pattern of a five-year old.
 11. İsim dağılma, dağılım: tüfekten çıkan saçmaların veya şarapnel parçalarının hedef üzerinde dağılış şekli.
 12. İsim numune, misal, tipik örnek, örnek alınan şekil, mostra, çeşni.
 13. İsim bir elbiselik kumaş.
 14. İsim elbise kalıbı, patron, kâğıt üzerine çizilmiş elbise parçaları resmi.
  a dress pattern .
 15. İsim döküm kalıbı, şablon.
 16. İsim (uçağın) iniş yörüngesi.
 17. Geçişli Fiil
  pattern on/upon/after: modeline göre yapmak/biçmek/dikmek.
 18. Geçişli Fiil resimlerle/ şekillerle süslemek.
 19. Geçişli Fiil model çizmek.
 20. Geçişli Fiil (a) uydurmak, uygun hale getirmek, (b) taklit etmek.
örnek üzerine
örneğe göre
temel eğitim şekli
davranış biçimi İsim
davranış biçimi İsim
davranış davranma biçimi
davranış biçimi İsim
davranış kalıbı
bit örüntüsü
bit paterni
en düşük nokta
meslek tipi
dizgi örneği
sözleşme biçimi
kültür biçimi
konjonktür şeması
masaüstü deseni Bilgi Teknolojileri
şirketin alışkanlıklarından sapmak Fiil
diaper ile ayni anlama gelir. baklava biçiminde veya kareli süs/işleme (Ortaçağlarda ipek ve sim işlemelerde kullanılırdı).
(terzilik) patron
kâğıt model
(terzilik) patron
işin niteliği
işin yapısı
gider yapısı
ihracat örneği
her zamanki usul
doldurma deseni Bilgi Teknolojileri
belirli bir şemayı takip etmek Fiil
bir kalıba uygun olmak Fiil
bir şemaya uygun olmak Fiil
belirli bir düzeni takip etmek Fiil
belirli bir düzene uygun olmak Fiil
belirli bir şemaya uymak Fiil
bir kalıba uymak Fiil
belirli bir düzene uymak Fiil
camdaki buz billurlarının şekilleri İsim
balık kılçığı
hava alanına iniş izni bekleyen uçağın izlediği uçuş yolu.
titremleme şekli, seslendirme tarzı, söyleyiş tonu.
hayat tarzı
yaşam biçimi
cafcaflı desen
patırtı
ödeme şekli
algısal örüntü.
göreceli olarak küçük el sanat yapıtlarından büyük boy boyanmış ilanlar hazırlanmasında kullanılan bir yöntem
fiyat yapısı
iğne batırarak el işi modeli yapmak Fiil
baskı deseni İsim, Tekstil Sanayii
satın alma biçimi
patenti alınmış model
tescilli örnek
ilişki şablonu İsim
tekrarlanan desen
örnek üzerine satış
bir örnek oluşturmak Fiil
sabit şema
yerleşme düzeni
toplumsal kalıp.
konuşma düzeni/şekli, ifade tarzı.
standart model İsim
standart kalıp
sokak sistemi
vergi tasarrufu şekli
(TV) ayar resmi.
(hava alanında) uçuş/iniş düzeni.
bir örnek model
seçim şekli
ücret düzeni
(çinicilikte) söğüt deseni.
örnek anlaşma
model davası İsim
sıra malı
planlı bombardıman
kalıp bombardımanı
mostra koleksiyonu
örnek kartonu
desen örneği
şablon
desen tasarımcısı
yazıcı
desinatör
(kara mayını savaşı) anahtara göre döşeme
model yapımcısı
model yapma
gezici model tanıtıcı temsilci
yardım türü
tüketim tarzı
eğitim tarzı
harcama tarzı
yatırım tarzı
yaşayış tarzı
teşkilat tarzı
(duvar kâğıdı) gül deseni
ticaret tarzı
'e göre düzenlemek Fiil
örnek olmak Fiil
şekilli boyama
kamuflaj boyaması
koli örneği
klişe
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
örnek öğrenci
eşantiyon
desen örneği
birinin davranışını belli kalıplara sokmak Fiil
birşeyi model alarak şekillendirmek Fiil
birşeyi başka bir örneğe göre biçimlendirmek Fiil
birşeyi başka bir örneğe göre biçimlendirmek Fiil
birşeyi model alarak şekillendirmek Fiil
örnek evlat
mükemmel ev kadını
bir şirketteki muhtelif memur sınıfları arasındaki yaş dağılımı analizi
ilişikteki örneğe göre
en uygun üretim tarzı
en uygun üretim tarzı