1. İsim aday
  2. İsim namzet
  3. İsim aday, namzet.
    to stand a candidate = to be a candidate: aday olmak.
    He was the strongest candidate for the job.
  4. İsim istekli, talip.
oyunu bir adaya vermek Fiil
bir aday için oyunu kullanmak Fiil
aday listesine girmesini onaylamak Fiil
(Br) bir adayın aday listeye girmesini onaylamak Fiil
aday göstermek Fiil
(US) kazanma şansı olan aday
kazanma şansı olan aday
başvuracak aday
bir adayı desteklemek Fiil
bir adayın desteklenmek mesi
bir adayın desteklenmesi
(US) bir adaya oy vermek Fiil
(US) bir aday için oy kullanmak Fiil
bir adaya oy vermek Fiil
aday olmak Fiil
namzetlik
yönetim kurulu üye adayı
bir adayı güçle desteklemek Fiil
adaya destek olmak Fiil
bir aday için kamuoyu araştırması yapmak Fiil
konservatif aday için oy toplamak Fiil
adaylığını koymak Fiil
uzlaşma adayı
parlamentoda tavsiye olunan aday
sınava girecek bir adayın kafasına zorla sokmak Fiil
kredi alacak kişi
karşı adayı yenme
muhalefetin bir adayıni yenmek Fiil
muhalefetin bir adayını yenmek Fiil
karşı adayı yenmek Fiil
uygun aday
seçilebilir aday
bir adaya yatırım yapmak Fiil
bir adayı sınava tabi tutmak Fiil
bir adayı incelemek Fiil
sınava girenlerin yarısını bırakmak Fiil
aday göstermek Fiil
ortak aday
titizlikle seçilen aday
ideal aday
bağımsız aday
işe başvuran aday
İşçi Partisi adayı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
birine olası aday gibi bakmak Fiil
bir örgüt ya da yabancı bir güç tarafından verilen emirlere hiç düşünmeden otomatik olarak uyma derecesinde beyni yıkanmış kişi
birleşme adayı
aday göstermek Fiil
birini bir mevkiye aday göstermek Fiil
aday gösterme
önerilen aday
teklif edilen aday
adaylık koymak Fiil
adaylığını kabul etmek Fiil
muhalefet adayı
yaşamadığı seçim bölgesinden aday gösterilen politikacı
paraşüt aday
parlamento adayı
milletvekili adayı
bir adayı sınavda geçirmek Fiil
en layık olmayan adayı seçmek Fiil
bütün oyları tek bir adaya vermek Fiil
aday seçmek Fiil
güçlü aday
birini aday olarak göstermek Fiil
cumhurbaşkanlığı adayı
başkanlık adayı
baş aday
aday göstermek Fiil
bir aday göstermek Fiil
adaylığını koymak Fiil
namzet göstermek Fiil
aday tayin etmek Fiil
aday gösterme
bir adayı imtihan etmek Fiil
bir adayı yoklamak Fiil
bir adayı reddetmek Fiil
bir adayı seçmek Fiil
rakip aday
muhalefet adayı
bir aday göstermek Fiil
aday göstermek Fiil
bağımsız adaylığını koymak Fiil
gösterilen aday
birine parlamentoda sandalye ayarlamak Fiil
aday koymak Fiil
aday koymak Fiil
aday göstermek Fiil
bir adayı büyük çoğunlukla yenmek Fiil
aday olmak Fiil
aday olmak Fiil
güçlü aday
aday öğrenci
başarılı aday
bir adayı desteklemek Fiil
birini aday olarak düşünmek Fiil
birini aday olarak düşünmek Fiil
bir aday için oy kullanma
birinci aday
baş aday
bir adayı kabul etmemek Fiil
(parlamento) rakipsiz aday
başarısız aday
kazanmayan aday
bir adayın çekilmesi
katılımcı aday ülke İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
mevkiye aday
bir mevkie aday
aday adayı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(Br) taht adayı
(US) özel eğitim vererek siyasi göreve hazırlamak Fiil
(US) bir adayı belli bir mevkie geçmesi için desteklemek Fiil
bir adayı bakanlık için onaylamak Fiil
kendini bir şey için aday koymak Fiil
namzetliğini koymak Fiil
bir adayı bir mevki için tavsiye etmek Fiil
bir adayın göreve getirilmesini oylamak Fiil
bir adayın bir göreve getirilmesini oylamak Fiil