candidate

  1. Noun aday
  2. Noun namzet
  3. Noun aday, namzet.
    to stand a candidate = to be a candidate: aday olmak.
    He was the strongest candidate for the job.
  4. Noun istekli, talip.
oyunu bir adaya vermek Verb
bir aday için oyunu kullanmak Verb
aday listesine girmesini onaylamak Verb
(Br) bir adayın aday listeye girmesini onaylamak Verb
aday göstermek Verb
(US) kazanma şansı olan aday
kazanma şansı olan aday
başvuracak aday
bir adayı desteklemek Verb
bir adayın desteklenmek mesi
bir adayın desteklenmesi
(US) bir adaya oy vermek Verb
(US) bir aday için oy kullanmak Verb
bir adaya oy vermek Verb
aday olmak Verb
namzetlik
yönetim kurulu üye adayı
bir adayı güçle desteklemek Verb
adaya destek olmak Verb
bir aday için kamuoyu araştırması yapmak Verb
konservatif aday için oy toplamak Verb
adaylığını koymak Verb
uzlaşma adayı
parlamentoda tavsiye olunan aday
sınava girecek bir adayın kafasına zorla sokmak Verb
kredi alacak kişi
karşı adayı yenme
muhalefetin bir adayıni yenmek Verb
muhalefetin bir adayını yenmek Verb
karşı adayı yenmek Verb
uygun aday
seçilebilir aday
bir adaya yatırım yapmak Verb
bir adayı sınava tabi tutmak Verb
bir adayı incelemek Verb
sınava girenlerin yarısını bırakmak Verb
aday göstermek Verb
ortak aday
titizlikle seçilen aday
ideal aday
bağımsız aday
işe başvuran aday
İşçi Partisi adayı Noun, Politics-Intl. Relations
birine olası aday gibi bakmak Verb
bir örgüt ya da yabancı bir güç tarafından verilen emirlere hiç düşünmeden otomatik olarak uyma derecesinde beyni yıkanmış kişi
birleşme adayı
aday göstermek Verb
birini bir mevkiye aday göstermek Verb
aday gösterme
önerilen aday
teklif edilen aday
adaylık koymak Verb
adaylığını kabul etmek Verb
muhalefet adayı
yaşamadığı seçim bölgesinden aday gösterilen politikacı
paraşüt aday
parlamento adayı
milletvekili adayı
bir adayı sınavda geçirmek Verb
en layık olmayan adayı seçmek Verb
bütün oyları tek bir adaya vermek Verb
aday seçmek Verb
güçlü aday
birini aday olarak göstermek Verb
cumhurbaşkanlığı adayı
başkanlık adayı
baş aday
aday göstermek Verb
bir aday göstermek Verb
adaylığını koymak Verb
namzet göstermek Verb
aday tayin etmek Verb
aday gösterme
bir adayı imtihan etmek Verb
bir adayı yoklamak Verb
bir adayı reddetmek Verb
bir adayı seçmek Verb
rakip aday
muhalefet adayı
bir aday göstermek Verb
aday göstermek Verb
bağımsız adaylığını koymak Verb
gösterilen aday
birine parlamentoda sandalye ayarlamak Verb
aday koymak Verb
aday koymak Verb
aday göstermek Verb
bir adayı büyük çoğunlukla yenmek Verb
aday olmak Verb
aday olmak Verb
güçlü aday
aday öğrenci
başarılı aday
bir adayı desteklemek Verb
birini aday olarak düşünmek Verb
birini aday olarak düşünmek Verb
bir aday için oy kullanma
birinci aday
baş aday
bir adayı kabul etmemek Verb
(parlamento) rakipsiz aday
başarısız aday
kazanmayan aday
bir adayın çekilmesi
katılımcı aday ülke Noun, Politics-Intl. Relations
mevkiye aday
bir mevkie aday
aday adayı Noun, Politics-Intl. Relations
(Br) taht adayı
(US) özel eğitim vererek siyasi göreve hazırlamak Verb
(US) bir adayı belli bir mevkie geçmesi için desteklemek Verb
bir adayı bakanlık için onaylamak Verb
kendini bir şey için aday koymak Verb
namzetliğini koymak Verb
bir adayı bir mevki için tavsiye etmek Verb
bir adayın göreve getirilmesini oylamak Verb
bir adayın bir göreve getirilmesini oylamak Verb