nation

  1. Noun millet, ulus, budun.
    The President spoke on the radio to the nation. Newly independent nation.
  2. Noun ülke, vatan, memleket.
  3. Noun Kızılderili konfederasyonu üyesi olan aşiret.
  4. Noun kavim, aynı ırktan gelen ve aynı dili konuşan insan topluluğu veya bunların oturduğu memleket.
devletin bölünmez bütünlüğü Noun, Politics-Intl. Relations
milletler hukuku Noun, Law
ulusal egemenlik Noun, Law
ulusal toprak Noun, Law
milli muamele Noun, International Law
tabiyet Noun, International Law
şirketlerin uyrukluğu Noun, International Law
tüzel kişilerin uyrukluğu Noun, International Law
uluslaşma Noun, Sociology
ulus devlet Noun, Law
ulus-devletçilik Noun, Sociology
yedi düvel Noun, Politics-Intl. Relations
mütecaviz devlet
saldırgan millet
tarım memleketi
milletin oyuna başvurmak Verb
uydulaşmak Verb
uygar ülke
uygar millet
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
alacaklı ülke
borçlu ülke
dövizi kıt olan ülke
kökünü kurutmak Verb
bir milleti ortadan kaldırmak Verb
kökünün kurutulması
bir milletin ortadan kaldırılması
milletin şerefine getirilen halel
bölünmüş ülke
hakim ulus Noun, Politics-Intl. Relations
hakim millet Noun, Politics-Intl. Relations
millet-i hakime Noun, Politics-Intl. Relations
bir milleti köle yapmak Verb
ülkenin faktör donatımı
dost ülke
dost devlet
bir milletin çoğunluğu
alman milleti
misafir ağırlayan ülke
ticaret bilançosu aktif olan devlet
ticaret bilançosu pasif olan devlet
sanayi devleti
sanayi memleketi
sanayi ülkesi
sanayileşmiş devlet
bir milletin doğuşu
yabancı bir ulusla ticareti yasaklamak Verb
finans durumu güçlü ülke
bir milletin kurtuluşu
sanayi memleketi
sanayici millet
denizci ülke
üye ülke
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
en fazla tercihe şayan ülke
komşu millet
komşu ülke
tarafsız ülke
herhangi bir bloka ait olmayan ülke
ezen ulus Noun, Politics-Intl. Relations
barışsever millet
hakikat ötesi ulus Noun, Politics-Intl. Relations
güçlü millet
alıcı ülke
nehir kenarındaki ülke
kendi kendine yeten devlet
kendi kendine yeten ülke
hâkimiyet milletindir !
güçlü millet
bağımsız ülke
bir milletten büyük kan dökme fedakârlığı talep etmek Verb
en çok gözetilen ulus
memleket
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
şehir halkı
Millet İttifakı Proper Name, Organizations
millet meclisi
dükkâncılar milleti (dar kafalı ; ticaretin egemenliğindeki bencil insanlar anlamına gelen , İngiltere'nin aşağılayıcı tanımı
Millet Partisi Proper Name, Political Parties
ulus devlet Noun
milletin gözbebeği
milleti bir arada tutmak Verb
bir milleti daha büyük çaba göstermeye sevk etmek Verb
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü Noun, Politics-Intl. Relations
en çok kayrılan ulus
diğer ülkelere tanınan kolaylıkları anlaşmayı imzalayan ülkeye de sağlayan şart
en çok kayrılan ülke
bir milleti borca batırmak Verb
bir milletin büyümesini engellemek Verb
en çok gözetilen ulus kuralı
en çok kayrılma kotulu
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Proper Name, Political Parties
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Proper Name, Organizations