careful

 1. Adjective dikkatli, uyanık, müteyakkız.
  be careful!: dikkat et, dikkatli ol.
  Be careful crossing the road.
 2. Adjective özenli, itinalı, ihtimamlı.
  She's a careful typist. Be careful what you do.
 3. Adjective (a) ölçülü, ihtiyatlı, tedbirli, (b)
  k.d. aşırı tutumlu, cimri.
  He's too careful with his money,
  he never buys a drink for anyone.
 4. Adjective (a) kaygılı, endişeli, (b) vehimli, evhamlı.
düğüm üstüne düğüm atmak Verb
itinalı
dikkat etmek Verb
özenli
temiz kopya
dikkatli inceleme
titiz inceleme
titiz bakım
dikkatli bakım
saygılı, hürmetkâr.
careful of the rights of others.
özenli işçi
iyi düşünüldükten sonra verilen cevap
hesaplı hareket etmek Verb
dikkatle incelendikten sonra
boğazına dikkat etmek Verb
sözü tartmak Verb
ihtimam etmek Verb
dikkatli araba kullanmanın önemini vurgulamak Verb
takayyüt etmek Verb
dikkatle takip etmek.
The gavernment is keeping (a) close watch on the activities of that political party.
bir makineyi dikkatli revizyona tâbi tutmak Verb
malları dikkatli incelemeye tabi tutmak Verb
malları sıkı bir teftişe tabi tutmak Verb
iyice gözden geçirdikten sonra