mad

  1. deli
  2. divane
  3. çılgın
  4. (US) çok öfkelenmiş
  5. köpürmüş
  6. azgın
  7. kaçık
  8. kuduz
  9. mecnun
hop oturup hop kalkmak Verb
deli gibi sürmek Verb
çıldırtmak, delirtmek, deliye/çılgına çevirmek.
çıldırmak, delirmek.
tecennün
çıldırmış
öfkeli, kızgın, ateş püsküren, mütehevvir.
pek fazla, aşırı derecede.
He works like crazy.
para budalası
zırdeli
delice
zırdeli
zırdeli
çılgın
deli
son derece ürkek/vahşi.
çok öfkeli.
Mrs. B. was mad as a wet hen when the rabbits ate her tulips.
kavgalı
deli dana hastalığı
kudurmuş köpek
yedek para: darda kalınca harcamak için bulundurulan az miktarda para. Noun
sabit fikir
deli gibi arama
stagger (5).
(at, sığır, vb. de) delibaş, damla hastalığı: körlük ve yürüme dengesizliği yapan bir hastalık. 6.
staggerer:
sendeleyen kimse, şaşırtan afallatan şey/kimse.
Çok kızdın mı? Sentence
küsmek Verb
(US) birine kızmak Verb
deli gibi
article Noun