1. deli
  2. divane
  3. çılgın
  4. (US) çok öfkelenmiş
  5. köpürmüş
  6. azgın
  7. kaçık
  8. kuduz
  9. mecnun
hop oturup hop kalkmak Fiil
deli gibi sürmek Fiil
çıldırtmak, delirtmek, deliye/çılgına çevirmek.
çıldırmak, delirmek.
tecennün
çıldırmış
öfkeli, kızgın, ateş püsküren, mütehevvir.
pek fazla, aşırı derecede.
He works like crazy.
para budalası
zırdeli
delice
zırdeli
zırdeli
çılgın
deli
son derece ürkek/vahşi.
çok öfkeli.
Mrs. B. was mad as a wet hen when the rabbits ate her tulips.
kavgalı
deli dana hastalığı
kudurmuş köpek
yedek para: darda kalınca harcamak için bulundurulan az miktarda para. İsim
sabit fikir
deli gibi arama
stagger (5).
(at, sığır, vb. de) delibaş, damla hastalığı: körlük ve yürüme dengesizliği yapan bir hastalık. 6.
staggerer:
sendeleyen kimse, şaşırtan afallatan şey/kimse.
Çok kızdın mı? Cümle
küsmek Fiil
(US) birine kızmak Fiil
deli gibi
article İsim