1. İsim, Zooloji balık
 2. İsim balık.
  bony fishes: kılçıklı/kemikli balıklar.
 3. İsim önek olarak birçok deniz hayvanlarının adında kullanılır:
  starfish, crayfish, jellyfish gibi.
 4. İsim balık eti, balık etinden yapılan yemek.
  We have fish for dinner: Akşam yemeğinde balık var.
 5. İsim kişi, kimse, şahıs, adam, fert (ekseriya sevilmeyen, acayip, garip kimselerden bahsedilirken kullanılır).

  a queer/cold/odd fish: acayip/soğuk/garip kimse.
  He's a queer fish: Acayip bir adamdır.
  Poor fish! Zavallı adam!
  The poor fish was caught red-handed.
 6. İsim (tahta, demir vb.) takviye çubuğu, berkitme parçası.
 7. Fiil balık avlamak/tutmak.
  fish a river: bir nehirde balık avlamak.
  fish for a trout: alabalık
  avlamak.
  Let's go fishing: Balık avına gidelim.
 8. Fiil araştırmak, arayıp taramak.
  She fished in her purse for a coin/for her key.
 9. Fiil (su, çamur vb. içinde) araştırmak, (suyu) taramak.
  fish for pearls.
 10. Fiil, Denizcilik (a) seren berkitmek, (b) takviye/belleme vurmak, uzun tahta/demir çubukla takviye etmek/sağlamlaştırmak.

  to fish a spar.
  fish the anchor: gemi demirini fışkıya vurmak.
balık fanusu, fanus İsim, Ev Ürünleri
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (NACE kodu: 47.23) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.38) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bol balık olmak Fiil
uzunkanat ton İsim, Zooloji
ak orkinos İsim, Zooloji
ton balığı İsim, Zooloji
sepet balığı
(Gorgonocephalidae): uzun, çok dallı kolları olan bir tür deniz yıldızı.
bambaşka bir şey olmak Fiil
snipefish.
papaz balığı İsim, Zooloji
kılçıklı balık
(Osteichthyes): iskeleti kılçıklı herhangi balık.
(a) kelebek balığı
(Chaetodontidae): kelebek kanadı gibi yüzgeçleri olan sıcak deniz balığı, (b)
flying gurnard, (c)
blenny ile ayni anlama gelir. horozbina
(Blennius ocellaris).
kırmızı balık:
Apogonidae familyasından tropik denizlerde yaşayan balık türleri. Birçok türleri
yumurtalarını yavru çıkıncaya kadar ağızlarında saklarlar.
kardinal balığı İsim, Zooloji
yuvarlak istavrit
(Decapterus punctatus): Atlantiğin KB kıyılarında yaşayan, gıda için avlanan bir balık. İsim
soğuk/çekingen kimse, samimiyet göstermeyip uzak duran kimse,
k.d. soğuk nevale. İsim
kınbalığı
(Trichiurus): yılanbalığına benzer uzun bir balık.
Atlantic cutlass fish: Atlantik
kınbalığı
(T. lepturus).
Pacific cutlass fish: Pasifik kınbalığı
(T. nitens). scabbard fishile ayni anlama gelir.
İsim
(alışkanlıktan dolayı) çok/fazla içki içmek.
kavgacı balık
(Betta splendens): erkeği kavgacı olan parlak renkli akvaryum balığı.
yassı balık
uçan balık
(Exocoetidae): uçar balık: kefal, kırlangıç balığı gibi yüzgeçleri kanat şeklinde genişlemiş
olan, su yüzüne fırlayıp bir süre uçabilen balıklar.
yenilebilen balık, insanlara gıda olan balık.
dörtgözlü balık
(Anableps). İsim
av balığı:
Salmonidae familyasına mensup herhangi balık (alabalık, som balığı vb.). İsim
avlanmasına yasal izin verilen balık. İsim
balık köftesi: yumurta, ekmek kırığı ve baharata bulanarak sebze suyu ile pişirilip soğuk yenilen kılçıksız
beyaz balık eti (Yahudi yemeği).
İsim
balık köftesi: yumurta, ekmek kırığı ve baharata bulanarak sebze suyu ile pişirilip soğuk yenilen kılçıksız
beyaz balık eti (Yahudi yemeği).
İsim
balık köftesi: yumurta, ekmek kırığı ve baharata bulanarak sebze suyu ile pişirilip soğuk yenilen kılçıksız
beyaz balık eti (Yahudi yemeği).
İsim
kırmızı balık
iyi bir parti balık alma
dil balığı İsim, Zooloji
deniz anası İsim, Zooloji
mücevher balığı
(Hemichromis bimaculatus) : 3-4 cm uzunlukta tropik süs balığı.
yavru balık
(halli gereken) iş, sorun, mesele.
A pretty kettle of fish: Kötü bir iş, güç/çapraşık mesele.

That's another kettle of fish: O da ayrı bir sorun/ O mesele bambaşka.
karmakarışık iş, keşmekeş, acayip/karışık durum.
Here's a pretty/fine kettle of fish: Ayıkla pirincin
taşını! Tut kelin perçeminden! İşler arap saçına benzedi.
İsim
iş, husus, madde, konu, bahis. İsim
cennet balığı
(Macropadus viridiauratus): GD Asya ve Afrika nehirlerinde bulunan ve solungaç üstündeki
dolambaç kanallardan hava alarak su dışında uzun zaman yaşayabilen balık türü.
neşter balığı
(Alepisaurus): dişleri iri ve neşter gibi keskin bir okyanus balığı.
fener balığı
(Myctophidae): derisindeki fosforışıl madde ile ışık veren iri gözlü ufak bir balık.
olta balığı İsim, Gıda ve Mutfak
sivrisinek balığı: sivrisinek larvalarını yiyen 2 tür balıktan herbiri
(Gambusia affinis ve Heterandria formosa).
balık gibi dilsiz.
sıradan olmayan bir kişi
kılavuz balığı İsim, Zooloji
ayıkla şimdi pirincin taşını
garip adam
ışınyüzgeçliler (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
deniz güzeli
(Sciaenops ocellata). Atlantik kıyılarında avlanan makbul bir balık. İsim
balık avlama hakkı
eti makbul olmayan/ticarî kıymeti olmayan balık. İsim
Nil turna balığı
Siyam kavgacı balığı.
iskorpit İsim, Zooloji
isli balık
likorinoz
Güney Balık burcu.
varsam İsim, Zooloji
O iş bambaşka! O mesele başka! O da başka bir acayip durum!
argo Bu balık başka balık!
torpido.
üç gagalı balık İsim, Zooloji
akvaryum balığı, sıcak denizlerden yakalanıp akvaryumda beslenen renkli balıklar.
trozer balığı İsim, Zooloji
çulluk balığı
(Centiscus scolopax).
tuna ile ayni anlama gelir. ton balığı eti/konservesi.
isli balık
(Hyperprosopon argenteum). Kaliforniya sularında bulunur. İsim
balık (fileto) ve kızarmış patates. İsim
(patatesli) balık köftesi. İsim
kılçık
balık çanağı (reklamcılar ya da reklam ajansı personelinin kullanımı için radyo ya da televizyon istasyonu
stüdyosunda gözlem odacığı
balık üreticisi
balık üretme
(patatesli) balık köftesi. İsim
balık vagonu
servis bıçağı
(US) balık üreticilerinden sorumlu devlet görevlisi
balıkçı karga
(Corvus ossifragus): ABD'nin Atlantik kıyılarında balıkla beslenen bir tür karga. İsim
balık kültürü
balıkçı gemisi
merganser İsim
osprey İsim
balık çiftliği, balık üretme alanı. İsim
balık köftesi. İsim
balık kurutma platformu. İsim
balık unu. İsim
(a) yakalamaya/tutmaya/çekmeye çalışmak.
He fished for the key with a bent wire. (b) (dolaylı
yollardan/gizlice) elde etmeye çalışmak/uğraşmak.
fish for compliments: kendini methettirmeye çalışmak, iltifat edilmesini istemek.
fish for information: gizlice haber almaya çalışmak, ağız aramak.
ağzından bilgi almaya çalışmak Fiil
balık kızartması, kızartılmış balık. İsim
kızartılmış balık yenen piknik vb. İsim
balık tutkalı. İsim
balık üretme yeri. İsim
osprey İsim
balık iğnesi
balıkhane, (kıyıda) balıkçı kulübesi. İsim
bulanık suda balık avlamak, karışık durumdan yararlanarak çıkar sağlamak.
lama eki, bağlama demiri ile yapılan ek. İsim
balık bıçağı. İsim
balık savağı: bir baraj etrafında som balığı vb.'nin akıntıya karşı yukarı çıkabilmeleri için yapılmış basamaklı havuz. İsim
balık pazarı. İsim
balık unu: yiyeceklere katılan veya gübre olarak kullanılan kurutularak öğütülmüş balık. İsim
balık eti İsim, Gıda ve Mutfak
balık ağı
balık yağı. İsim
zaman kaybetmeden (iyi/kötü) bir şeye karar vermek, tereddüde son vermek, ya son gayretle uğraşmak ya da vaz geçmek.
iki şıktan birini seçmek.
(a) (avlaya avlaya) balık bırakmamak, balık neslini tüketmek.
The river is fished out: Nehirde
balık kalmadı. (b) seçip almak.
balık savağı: bir baraj etrafında som balığı vb.'nin akıntıya karşı yukarı çıkabilmeleri için yapılmış basamaklı havuz. İsim
fish ladder İsim
ek levhası, lama, kenet, bağlama levhası: ucuca getirilen iki çubuğu/rayı vb. birbirine sıkıca tutturmak
için ek yerinin yanlarına konulup cıvata ile sıkıştırılan levhalardan herbiri.
İsim
fishing pole İsim
balık havuzu
deniz
balık havuzu
balık özü : balık unundan elde edilip besinlere eklenen proteince zengin madde. İsim
tarama İsim, Gıda ve Mutfak
balık temizleyici İsim, Gıda ve Mutfak
birinin ağzından sır almak Fiil
spatula İsim, Gıda ve Mutfak
balık dilimi: düzgün dikdörtgen dilimler halinde kesilip dondurulmuş balık eti. İsim
hazır balık dilimi/porsiyonu: ekmek kırığına bulanıp pişirildikten sonra paketlenip satılan hazır balık yemeği. İsim
martaval, palavra, çok abartılmış/mübalâğalı hikâye. İsim
kablo kılavuzu İsim
dalyan
bir serseri mayını sudan çıkarmak Fiil
(çekip/bulup) çıkarmak.
I fished a coin from my pocket.
balık zabıta memuru: balık avı yasalarını yürütmekle görevli memur. İsim
balık yemi
iltifat beklemek, yaltaklanmak, pohpohlanmaktan hoşlanmak.
balık tutmak balık üreticilerinden sorumlu devlet görevlisi
balık yumurtası İsim
sudan çıkmış balık (gibi). (Çevresine uyamayan, yerini yadırgayan kimse hakkında kullanılır).
He's
like a fish out of water: Sudan çıkmış balığa benziyor.
Balık baştan kokar. Cümle
Ne koparırsa onu kâr sayar/Bir çıkarı olan her şey onun makbulüdür. (Gelsin de ne gelirse gelsin).
alabileceği her şeyi alma
sudan çıkmış balık gibi olmak Fiil
ağ ile balık tutmak Fiil
Balık ve Av Hayvanları Dairesi
yapacak başka önemli işi olmak Fiil
Hiçbir özelliği yok/Ne olduğu belirsiz.
karaya vurmuş balık gibi
ne balık ne kuş; hiçbir özelliği yok; ne kokar ne bulaşır; ne idüğü belirsiz.
Neither fish, flesh
nor fowl/good red herring: Hiçbir şeye benzemez/yaramaz.
ne idüğü belirsiz şey
Bulunmaz Bursa kumaşı değil ya; Amasyanın bardağı, biri olmazsa bir daha.
He said he could find other
girls, she was not the only fish in the sea.
Sıfat
daha önemli bir iş.
I've got other fish to fry: Yapılacak daha önemli işim var.
Amasyanın bardağı, biri olmazsa bir daha. Sıfat
(yapacak) başka işi olmak.
Uçan Balık Koyu İsim, Yer İsimleri