message

 1. Noun (özel) haber, mesaj.
  Leave a message for someone: birisi için özel haber bırakmak.
 2. Noun bildiri, duyuru, (resmî) tebliğ, hitap, hitabe.
  The President's message to Congress.
 3. Noun esin, ilham, vahiy, Peygamberin halka duyurusu.
  the message of a Prophet.
 4. Noun (bilişim) ileti: haber birimini oluşturan bir veya birkaç sözcük.
 5. Noun öz, ruh, ana fikir, bir kitabın/temsilin vb. telkin etmek istediği fikir, düşünce, kıssadan hisse.
  The
  message of this book.
 6. Noun habercinin görevi.
  His message completed, he went on his way.
anlık mesaj Noun, Software
reklamın verdiği mesaj
ana fikir
bütçe konuşması
telgraf haberi
şifreli mesaj
şifreli mesaj
şifreli mesaj
tebrik mesajı
kutlama mesajı
tanı iletisi Information Technology
tehlike işareti
hata mesajı
hata iletisi Information Technology
kural dışı durum iletisi Information Technology
yurt dışına gönderilen askeri güç mesajı
yıldırım telgraf
(sözdeki imayı/gizli anlamı) sezmek, anlamak, (maksadı) çakmak/farketmek.
haber götürmek Verb
ovdurmak Verb
örtülü mesaj Noun
mesaj bırakmak Verb
toplantı haberi
yeni yıl konuşması
yeni yıl kutlaması Noun
haber geçmek Verb
beliren ileti Information Technology
bir mesaj getirmek Verb
başkanlık mesajı
(US) başkanlık mesajı
basın haberi
acele haber
mesajı aktarmak Verb
radyo haberi
haber getirmek Verb
(telgraf) tekrarlanan mesaj
tekrarlanan mesaj
satış haberi
haber göndermek Verb
telsiz mesajı göndermek Verb
işaretlerle bir mesaj göndermek Verb
mesaj almak Verb
telgraf haberi
telefon haberi
bir mesajı telefonla bildirmek Verb
telefon haberi
teleks mesajı
bir mesaj yayımlamak Verb
acele haber
acil haber
sözlü mesaj
veto ile ayni anlama gelir. veto bildirisi: vetoyu ve sebebini açıklayan belge.
uyarı iletisi Information Technology
telsiz mesajı
telsiz haberi
yazılı haber
haber parolası (bir haberde bulunan ve önceden saptanmış belirli unsurlardan çıkarsanan ve haber içindeki
parola işareti vasıtasıyla bir haberin kayna
parola işareti
haber torbası Noun
haberci
haber getiren
ilan panosu, ilan tahtası, duyuru panosu, duyuru tahtası, mesaj panosu, iletişim panosu Noun
telgraf mesajı
(Br) US haber merkezi
haber formu
ileti işleyici Information Technology
şifreli mesaj
iyi dilekler mesajı
(US) iyi dilekler mesajı
mesaj referans bloğu
mesaj elde etme
mesaj alıcısı
mesaj anahtarlama
haberleşme ücret birimi: telefon konuşmalarında uzaklık ve konuşma süresine göre değişen ücret birimi.
telefonu mektupla teyit etmek Verb
birine bir mesaj bırakmak Verb
telsiz mesajı göndermek Verb
bir haberi telefonla bildirmek Verb
haberi telefonla bildirmek Verb
telefonla mesaj göndermek Verb
haber göndermek Verb
kısa mesaj servisi Noun
birine bir haber götürmek Verb
şifreli mesaj yazmak Verb