among

 1. Adposition arasın(d)a, arasından, meyanında(n), için(d)e, içinden.
  He was among friends: Arkadaşları arasında
  idi.
  among you: aranızda(n), içinizde(n).
  He passed among the crowd: Kalabalığın içinden geçti.
 2. Adposition indinde, nezdinde.
  He is popular among the businessmen: İş adamları indinde iyi tanınır.
 3. Adposition birbiriyle.
  They quarreled among themselves: Birbirleriyle kavga ettiler.
birini en iyi dostları arasında saymak Verb
malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Verb
bir kimseyi dostları arasına katmak Verb
dostları arasında saymak Verb
saymak Verb
saymak Verb
karşılaşmak, tesadüfen aralarına karışmak.
barıştırmak Verb
arasında olmak Verb
aynı sırada olmak Verb
uzmanlar arasında
diğer bazı hususlara ek olarak Adverb
bu meyanda
başka şeyler meyanında
kendi aralarında Adverb
önemsiz kimseler arasında önemli görünen kimse.
kârı işçiler arasında paylaştırmak Verb
kârı işçiler arasında paylaştırmak Verb
bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek Verb
birinin taraftarları arasında olmak Verb
dinleyiciler arasında oturmak Verb
darmadağın durum
karmakarışıklık
alacaklılar arasında bölüştürme
bölüştürmek Verb
çikolataları ara nızda paylaştırın
mevcut kişiler arasında birini seçmek Verb
mevcut kişiler arasından birini seçmek Verb
hırsızlar arasına düşmek Verb
kâğıt dılar arasında aramak Verb
kâğıtlar arasında aramak Verb
kendi aralarından Adverb
insanların arasına karışmak Verb
onun gibisi çok
…ler arasındaki karşılıklı ilişkiler Noun
personelin morali yerinde
banka müşterileri arasında direkt işlemler Noun
bir mirası mirasçıları arasında paylaştırmak Verb
halkın arasına nüfuz etmek Verb
büyük yazarlar arasına koymak Verb
naftalinlemek Verb
eski evrak arasından arayıp bulmak Verb
eski evraklar arasında aramak Verb
ilk üçe girmek Verb
büyük devlet adamlarından olmak Verb
liderlerden sayılmak Verb
ortalığı karıştırmak, velveleye vermek, şiddetli itirazlara yol açmak.
gizli kalması gereken şeyi açıklayarak büyük karışıklığa/zarara sebep olmak.
konuyu ara nızda halledin
birileri arasında yaygınlaşmak Verb
birileri arasında yayılmak Verb
dinleyicilerden tepki almak Verb
(moda) bütün sınıflara yayılmak Verb
Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge Noun, International Law