ignore

  1. Transitive Verb aldırmamak, önem vermemek, bilmezlikten/anlamazlıktan/görmezlikten gelmek, kulak asmamak, hesaba katmamak,
    göz yummak, müsamaha etmek.
    She saw him coming but she ignored him: Onun geldiğini gördü fakat görmezlikten geldi.
    ignore the child if he misbehaves, and he'll soon stop. ignore rude remarks.
    We cannot ignore this behavior any longer: Bu tür muameleye daha fazla göz yumamayız.
  2. Transitive Verb, Law delil yetersizliğinden kabul etmemek, reddetmek, tanımamak.
bir şikâyete önem vermemek Verb
bir yasağa aldırmamak Verb
(tren) ışıklara aldırmamak Verb
bir hakareti anlamazlıktan gelmek Verb
bir davete icabet etmemek Verb
itirazı kabul etmemek Verb
bir itirazı dikkate almamak Verb
bir itirazı kabul etmemek Verb
bir emir emri dinlememek Verb
bir emri dinlememek Verb
pişkinliğe vurmak Verb
delil yetersizliğinden bir ithamnameyi reddetmek Verb
(bilgisayar) yasaklama karakteri
boş geçirtme karakteri
hiçe saymak Verb
kaba sözleri duymazlıktan gelmek Verb
birini yok saymak Verb
berat kararı bildirmek Verb
ferman dinlememek Verb
kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek Verb
uyarıya aldırmamak Verb