1. Geçişli Fiil aldırmamak, önem vermemek, bilmezlikten/anlamazlıktan/görmezlikten gelmek, kulak asmamak, hesaba katmamak,
    göz yummak, müsamaha etmek.
    She saw him coming but she ignored him: Onun geldiğini gördü fakat görmezlikten geldi.
    ignore the child if he misbehaves, and he'll soon stop. ignore rude remarks.
    We cannot ignore this behavior any longer: Bu tür muameleye daha fazla göz yumamayız.
  2. Geçişli Fiil, Hukuk delil yetersizliğinden kabul etmemek, reddetmek, tanımamak.
bir şikâyete önem vermemek Fiil
bir yasağa aldırmamak Fiil
(tren) ışıklara aldırmamak Fiil
bir hakareti anlamazlıktan gelmek Fiil
bir davete icabet etmemek Fiil
itirazı kabul etmemek Fiil
bir itirazı dikkate almamak Fiil
bir itirazı kabul etmemek Fiil
bir emir emri dinlememek Fiil
bir emri dinlememek Fiil
pişkinliğe vurmak Fiil
delil yetersizliğinden bir ithamnameyi reddetmek Fiil
(bilgisayar) yasaklama karakteri
boş geçirtme karakteri
hiçe saymak Fiil
kaba sözleri duymazlıktan gelmek Fiil
birini yok saymak Fiil
berat kararı bildirmek Fiil
ferman dinlememek Fiil
kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek Fiil
uyarıya aldırmamak Fiil