1. Edat arasın(d)a, arasından, meyanında(n), için(d)e, içinden.
  He was among friends: Arkadaşları arasında
  idi.
  among you: aranızda(n), içinizde(n).
  He passed among the crowd: Kalabalığın içinden geçti.
 2. Edat indinde, nezdinde.
  He is popular among the businessmen: İş adamları indinde iyi tanınır.
 3. Edat birbiriyle.
  They quarreled among themselves: Birbirleriyle kavga ettiler.
birini en iyi dostları arasında saymak Fiil
malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
bir kimseyi dostları arasına katmak Fiil
dostları arasında saymak Fiil
saymak Fiil
saymak Fiil
karşılaşmak, tesadüfen aralarına karışmak.
barıştırmak Fiil
arasında olmak Fiil
aynı sırada olmak Fiil
uzmanlar arasında
diğer bazı hususlara ek olarak Zarf
bu meyanda
başka şeyler meyanında
kendi aralarında Zarf
önemsiz kimseler arasında önemli görünen kimse.
kârı işçiler arasında paylaştırmak Fiil
kârı işçiler arasında paylaştırmak Fiil
bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek Fiil
birinin taraftarları arasında olmak Fiil
dinleyiciler arasında oturmak Fiil
darmadağın durum
karmakarışıklık
alacaklılar arasında bölüştürme
bölüştürmek Fiil
çikolataları ara nızda paylaştırın
mevcut kişiler arasında birini seçmek Fiil
mevcut kişiler arasından birini seçmek Fiil
hırsızlar arasına düşmek Fiil
kâğıt dılar arasında aramak Fiil
kâğıtlar arasında aramak Fiil
kendi aralarından Zarf
insanların arasına karışmak Fiil
onun gibisi çok
…ler arasındaki karşılıklı ilişkiler İsim
personelin morali yerinde
banka müşterileri arasında direkt işlemler İsim
bir mirası mirasçıları arasında paylaştırmak Fiil
halkın arasına nüfuz etmek Fiil
büyük yazarlar arasına koymak Fiil
naftalinlemek Fiil
eski evrak arasından arayıp bulmak Fiil
eski evraklar arasında aramak Fiil
ilk üçe girmek Fiil
büyük devlet adamlarından olmak Fiil
liderlerden sayılmak Fiil
ortalığı karıştırmak, velveleye vermek, şiddetli itirazlara yol açmak.
gizli kalması gereken şeyi açıklayarak büyük karışıklığa/zarara sebep olmak.
konuyu ara nızda halledin
birileri arasında yaygınlaşmak Fiil
birileri arasında yayılmak Fiil
dinleyicilerden tepki almak Fiil
(moda) bütün sınıflara yayılmak Fiil
Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge İsim, Uluslararası Hukuk