1. Geçişsiz Fiil görünmek, belirmek, zuhur etmek.
  A man appeared in the doorway: Kapıda bir adam belirdi.
  As
  will presently appear: Şimdi görüleceği gibi.
  One by one the stars appear: Yıldızlar birer birer görünüyorlar.
 2. Geçişsiz Fiil gözükmek, benzemek.
  to appear wise: akıllı gözükmek.
  He appeared to hesitate: Mütereddit
  gözüküyordu.
  It appears (to be) a true story: Doğru bir hikâyeye benziyor.
 3. Geçişsiz Fiil apaçık/âşikâr olmak, kolayca anlaşılmak.
  It appears to me that you are right: Haklı olduğunuz âşikârdır.
 4. Geçişsiz Fiil yayınlanmak.
  His latest novel appeared last year: Son romanı geçen yıl yayınlandı.
 5. Geçişsiz Fiil halk/dinleyici huzuruna çıkmak, rol almak.
  to appear on the stage: sahneye çıkmak.
  He appeared
  as the king in the play: Temsilde kral rolünü aldı.
 6. Geçişsiz Fiil (kısa bir süre) katılmak, hazır bulunmak.
  He appeared at the party, but left quickly: Eğlenceye
  katıldı, fakat az sonra ayrıldı.
 7. Geçişsiz Fiil belirmek, inkişaf etmek, meydana çıkmak.
  Speech appears in the child's first or second year: Çocuk
  bir veya iki yaşında konuşmaya başlar.
 8. Geçişsiz Fiil, Hukuk mahkeme huzuruna çıkmak (tanık, sanık, davacı, avukat vb. olarak).
  to appear for someone: bir
  kimseyi temsil etmek.
  Mr. J. will appear for you in court tomorrow.
  He had to appear before the committee to explain his behavior: Tutumunu açıklamak için komisyon huzuruna çıkmak zorunda kaldı.
 9. Geçişsiz Fiil bulunmak, raslanmak.
  The idea appears in many old books: Birçok eski kitaplarda bu fikre raslanır.
gerçek görünümüyle belirmek Fiil
zuhur (outdated) İsim
mahkemede hazır bulunma İsim, Hukuk
mahkeme huzuruna çıkmaya çağrılmak Fiil
(gazete) artık çıkmamak Fiil
duruşmaya gelmemek Fiil
mahkeme huzuruna çıkmamak Fiil
taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi İsim
birini mahkemeye çıkmak üzere davet etmek Fiil
birini mahkemeye celbetmek Fiil
birini mahkeme huzuruna çıkmak üzere celbetmek Fiil
mahkemeye çağırmak Fiil
kendisinden söz edilirken çıkagelen kişi için kullanılır
mahkemede birinin aleyhinde konuşmak Fiil
(tiyatro) konuk sanatçı olarak sahneye çıkmak Fiil
hasım olarak ortaya çıkmak Fiil
müdahil olarak mahkemeye çıkmak Fiil
davacı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
mahkemeye davacı olarak çıkmak Fiil
tanık olarak (mahkeme huzuruna) çıkmak Fiil
tanık sıfatıyla mahkemeye çıkmak Fiil
duruşmaya çıkmak Fiil
mahkeme huzuruna çıkmak Fiil, Hukuk
mahkemeye çıkmak Fiil, Hukuk
mahkeme huzuruna çıkmak Fiil, Hukuk
çıkmak Fiil
(Br) avukat vasıtasıyla mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
mahkemede vekil tarafından temsil edilmek Fiil
(gazete) her gün çıkmak Fiil
birini temsilen mahkemeye çıkmak Fiil
birini mahkemede temsil etmek Fiil, Hukuk
birini mahkemede savunmak Fiil, Hukuk
birinin avukatı olmak Fiil, Hukuk
birinin avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil, Hukuk
sanık avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
savunmaya çıkmak Fiil
savunmaya çıkmak Fiil
davalıyı savunmak için mahkemeye çıkmak Fiil
Br savunma avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
mahkemeye davacı vekili olarak çıkmak Fiil
davacı avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
mahkemede bizzat hazır bulunmak Fiil
mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
bir filmde rol almak Fiil
bir filmde oyuncu olmak Fiil
bir filmde oynamak Fiil
listede adı geçmek Fiil
bir tiyatro oyununda oynamak Fiil
bir oyunda rol almak Fiil
davaya çıkmak Fiil
basılmak Fiil
çıkmak Fiil
mahkemeye çıkmak Fiil
mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
tefrika halinde yayımlanmak Fiil
şahsen mevcut olmak Fiil
davalının avukat tayin etmeden huzura çıkması
ispatı vücut etmek Fiil
mahkemeye bizzat çıkmak Fiil
davalının avukat tayin etmeden huzura çıkması
yayımlanmak Fiil
yayımlanmış olmak Fiil
(sanatçı) halkın huzuruna çıkmak Fiil
ortada görünmek Fiil
ortalığa çıkmak Fiil
resmi gazetede ilan edilmek Fiil
resmi gazete de ilan edilmek Fiil
zapta geçmek Fiil
birini mahkemede temsil etmek Fiil, Hukuk
birinin avukatı olmak Fiil, Hukuk
birinin avukatı olarak mahkeme huzuruna çıkmak Fiil, Hukuk
birini mahkemede savunmak Fiil, Hukuk
tescil edilmek
(Br) mahkeme huzuruna çıkmak üzere hapisten çıkarılmak Fiil
tutuklu ya da mahpus bulunan bir kimseyi sorgulamak üzere mahkemeye çıkarmak Fiil
sahneye çıkmak Fiil
televizyona çıkmak Fiil
bilançonun pasif tarafında görünmek Fiil
dosya da kaydı olmak Fiil
dosyada kaydı olmak Fiil
dosyada kayıt ydıı olmak Fiil
avukatlar listesinde bulunmak Fiil
avukatlar listesinde bulunmak Fiil
sahneye çıkmak Fiil
televizyona çıkmak Fiil
üç ayda bir yayımlanmak Fiil
sökün etmek Fiil
türemek Fiil
karşı sına çıkmak Fiil
birşeye benzemek Fiil
birşey gibi görünmek Fiil
birşey olduğu düşünülmek Fiil
birşey olduğu anlaşılmak Fiil
savunma için mahkemeye çıkmak Fiil
birşeyi yapar gibi görünmek Fiil
halkın huzuruna çıkmak Fiil
bir suçluyu duruşmaya çıkarmak Fiil
mahkeme celbi almak Fiil
incelmek Fiil
birini mahkemeye celbetmek Fiil