1. İsim, Zooloji kuş
 2. manita
 3. kuş.
  cock bird: erkek kuş.
  hen bird: dişi kuş.
  song bird: ötücü kuş.
  bird-dealer:
  kuşçu.
  bird-fancier: kuşbaz.
  bird sanctuary: kuş korunağı, kuşların her türlü tehlikeden korunarak yetiştirildikleri yer.
 4. Spor (a) av kuşu.
  The birds are shy this year: Bu yıl av kıt. (b) (bkz: clay pidgeon ) ), (bkz: (c)
 5. herif, (bilhassa acayip) adam.
  He's a queer/rare bird: Acayip bir adamdır.
  Who is that old
  bird: Kim bu moruk?
  He's a cunning old bird: O ne ihtiyar tilkidir o!
 6. uçak, roket, füze.
 7. kız.
 8. civciv.
 9. kuş yakalamak/vurmak/avlamak.
 10. kuşları gözetlemek, kuşların yaşayışını gözlemlemek.
minicik bir kuş (açıklanmak istenmeyen haber kaynağı için kullanılır).
A little bird told me:
Minicik bir kuş söyledi (gizlice öğrendim).

adjutant ile ayni anlama gelir. Hint leyleği
(Leptoptilus): Hindistanda yaşayan iri bir leylek.
kuşlar gibi özgür Sıfat
kuşlar kadar özgür Sıfat
arı yiyen kuş. İsim

bishop ile ayni anlama gelir. çulha kuşu
(Euplectes): Afrikada bulunan renkli bir kuş türü.
mandakuşu
(Molothrus ater) : K. Amerikada manda sürüleri arasında yaşayan kargaya benzer bir kuş.
(av) tuzak kuşu, (b) müşterileri celbetmek için vitrinde gösterilen fevkalâde (ve tek) kelepir mal. İsim
sedir kuşu
(Bombycilla cedorum): sarımtrak kahverengi tüylü K. Amerika kuşu. İsim
roadrunner
timsah kuşu
(Pluvianus aegyptius): güneşlenen timsahların sırtına konup derisindeki parazit böcekleri yiyen Afrika kuşu.
dickey ile ayni anlama gelir. küçük kuş.
minik kuş
yavru
taş bebek
fıstık
erken kalkan.
The early bird catches the worm: Erken kalkanın nasibi bol olur.
erkenci, erken kalkan/davranan/gelen kimse. İsim
Avrupa ile ABD arasında telefon/TV haberleşmesi sağlayan uydu. İsim
sabahçı
erken kalkan
çok az yemek.
She eats like a bird, yet she can't loose weight.
çok az yemek, iştahsız olmak.
birine orta parmakla hareket çekmek Fiil
birine hareket çekmek Fiil
bora kuşu
(Fregata aquila): çok uzun kanatlı, çengel gagalı, ayakları perdeli, çok hızlı uçan
yırtıcı deniz kuşu.
hurricane-bird, man-o'-war bird ile ayni anlama gelir.
İsim
asılacak herif, ipten kazıktan kurtulmuş kimse.
ipten kazıktan kurtulmuş
av kuşu, özellikle bıldırcın. İsim
sabıkalı
serseri
bora kuşu, fregat kuşu
(Fregato aquila).
mavi ispinoz
(Passerina cyanea): K. Amerikada yaşar. Erkeği parlak lâcivert, dişisi kahverenkli tüylüdür. İsim
hapishane kuşu
sık sık hapishaneye düşen kişi
muhabbet kuşu
frigate bird İsim
göçmen kuş İsim
(a) fare kuşu
(Colius): konik gagalı, yumuşak tüylü ve uzun kuyruklu bir Afrika kuşu, (b) örümcek kuşu.
nighthawk. İsim
gece kuşu. İsim
geceleyin dolaşan (külhanbeyi) bir kimse. İsim
deneyimli kişi
tui, alacakuş
(Prosthemadera novae-zealandiae): balcıgillerden Yeni Zelandada yaşayan kara renkli, gerdanı beyaz ötücü kuş. İsim
göçmen kuş
beyaz göğüslü serçe. İsim
al-kuyruklu tropik kuşu
(Phaethon rubricauda). Tropik bölgelerde yaşayan ak parlak tüylü, kırmızı kuyruklu bir kuş. İsim
kurtkıyan
(Buphaga africana): sığırcıkgillerden ötücü bir kuş.
deniz kuşu
sekreter kuş
(Sagittarius serpentarius). Kulak arkasındaki tüyleri kaleme benzeyen 1.2 m boyunda iri Afrika kuşu.
yağmur kuşu
çömlekçi kuşu
(Seiurus aurocapillus).
aşağılama, küçük görme, istihkar etme, yuhalama.
tahkir edilmek, yuhalanmak.
He got the bird when he came out on stage: Sahneye çıkınca yuhalandı.
(birini) yuhalamak, yuha çekmek, tahkir etmek.
He was given the bird when he announced a tax increase.
dönence kuşu
(Phaethontidae): Tropik bölgelerde yaşayan kara benekli beyaz tüylü, uzun kuyruklu
ve parmakları zarlı birkaç çeşit kuş.
İsim
tepeli kuş
(Cephalopterus ornatus): erkeğinin tepesinde şemsiye gibi mavi sorgucu olan G. Amerika kuşu. İsim
yağmurkuşu, suda gezen uzunbacaklı kuş.
wading-birds: yağmurkuşugiller
(Charadriidae). İsim
su kuşu. İsim
whydah.
kuş ötüşü. İsim
kuş ötüşüne benzer ses. İsim
kuş sesi çıkaran düdük. İsim
kuş kirazı (ağacı)
(Prunus padus). İsim, Botanik
kuş kirazı (meyve). İsim
chicken colonel
avlanan kuşları yakalayıp getiren köpek. İsim
kuş gribi İsim, Tıp
kuş çayırı
(Poa trivialis): K. Amerikanın ılıman bölgelerinde yetişir. İsim
knotgrass İsim
eldeki kuş.
A bird in (the) hand is worth two in the bush: Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir.
kuş gribi İsim, Tıp
tüy biti.
kuş göçü İsim
kötü haber veren.
cennet kuşu: Yeni Gine ve civarındaki adalarda yaşayan
Paradisaeidae familyasından parlak tüylü bir kuş.
(a) göçmen kuş, (b) bir yerde geçici olarak kalan kimse.
güvercin.
avcı kuş, yırtıcı kuş (kartal, atmaca, şahin vb.).
kuş biberi
(Capsicum frutescens).
kuş cenneti İsim
av saçması: kuş avlamakta kullanılan ufak saçma.
kuş gözlemcisi. İsim
kuş meraklısı, kuşları incelemeye meraklı kimse, kuşçu.
beak ile ayni anlama gelir. kemer vb.'de kuş gagası gibi çıkıntı.
kuş bakışı
kuş bakışı görünüş
yukarıdan
ayrıntılara dikkat etmeden genel bakış
kuşbakışı
kuşbakışı
(a) kuş yuvası, (b)
argo backlash (4).
kuşbakışı, yüksekten/uzaktan görülen.
a bird's-eye view of the city: şehrin kuşbakışı görünüşü. Sıfat
özet, kısa, acele, sathî, üstünkörü.
a bird's-eye view of ancient history: eskizaman tarihine kısa bir bakış. Sıfat
kuşgözü: kuşgözüne benzer benekleri olan.
bird's-eye tweed: kuşgözü tüvid. Sıfat
çuhaçiçeği, yavşanotu gibi küçük, yuvarlak, parlak renkli çiçekler açan bitkiler. Sıfat
kuşgözüne benzer dokuma. Sıfat
sinema ve TV projektörü olarak kullanılan bir nevi lamba.
kuşgözü kereste: koyu yuvarlak benekleri olan akçaağaç kerestesi.
benekli çuhaçiçeği
(Primula farinosa): Avrupa ve Asyanın dağlık bölgelerinde yetişen küçük leylâk
renkli ve sarı benekli çiçekler açan bir bitki.

bird-foot ile ayni anlama gelir. kuşpençesi: yaprak veya çiçekleri kuş ayağına benzeyen bitkilerden
herhangi biri, özellikle
Ornithopus türü.
kuşpençesi eğrelti
(Adiantopsis radiata): ABD'nin sıcak bölgelerinde yetişir.
beşli yonca
(Lotus corniculatus).
sarıgözlü menekşe
(Viola pedata): sarıbenekli iri mavi-beyaz çiçekler açan bir tür menekşe.
çantada keklik
garantili şey
erken kalkan yol alır
büyük cennet kuşu
(Paradisea apoda): sırtı ve kanatları kahverengi, karnı menekşe rengi, başı,
kuyruğu, boynu sarı, uzunluğu 1 m. ötücü kuş.
İsim

cardinal ile ayni anlama gelir. kardinal kuşu
(Richmondena cardinalis): erkeği parlak kırmızı
tüylü ve tepelikli bir tür K. Amerika ispinozu.
Fırsat elden gitti.