1. Fiil sevindirmek, zevk/neşe vermek.
 2. Fiil şayanı kabul olmak, arzusuna/isteğine/iradesine uygun olmak.
  May it please your Majesty.
 3. Fiil lütfen.
  please come here.
 4. Fiil hoşa gitmek, memnun/hoşnut etmek.
  hard to please: müşkülpesent, hoşnut etmesi zor.
  There is
  no pleasing him: Hiçbir şeyden memnun olmaz.
 5. Fiil (canı) istemek, arzu etmek, dilemek.
  do as one pleases: canının istediğini yapmak.
  Do as you
  please: İstediğinizi/dilediğinizi yapın.
  Go where you please: İstediğiniz yere gidin.
  please yourself: nasıl isterseniz, siz bilirsiniz.
karısını memnun etmeye çalışma
işverenin gözüne girmek için elinden geleni yapmak Fiil
tuvalete gidebilir miyim efendim
biletler lütfen
nasıl isterseniz
müşkülpesent olmak Fiil
memnun edilmesi güç olmak Fiil
memnun etmek için çaba göstermek Fiil
titizlenmek Fiil
istenilen kıyafetle gidilen
müşkülpesent
memnun etmesi zor
memnun edilmesi güç
telefonu kapatmayın lütfen
(a) isterseniz, arzu ederseniz, hoşunuza giderse, (b) lütfen, rica ederim, (c) “işin garibi, tuhaftır
ki” anlamında şaşkınlık, hoşnutsuzluk, hayret vb. ifade eder.
The missing letter was in his pocket, if you please!: İşin garibi, kayıp mektup cebinden çıktı!
lütfen biraz daha az gürültü yapın
ilerleyin lütfen
ilerleyin lütfen
memnun etmek isteyen
lütfen şunu not edermisiniz ?
evet, lütfen, zahmet olmazsa. Zarf
lütfen aldığınızı teyit edin
dinleyicileri memnun etmek Fiil
lütfen yukarıdaki telefonlardan bakanlık ile temasa geçin
affınızı rica ederim
(mektup) lütfen yeni adresine gönderiniz
...'e selam söyleyin.
...'e selamlarımı iletin.
...'e selamlar.
İnşallah!
aldığınız diplomalar İsim
Lütfen kaydedin.
hoşuna gideni yapmak Fiil
canı istediği gibi hareket etmek Fiil
Lütfen matbaa harfleriyle yazınız. El yazısıyla yazmayınız. Cümle
sevindirmek Fiil
hoşnut etmek Fiil
hatırıni hoş etmek Fiil
memnun etmek Fiil
hatır almak Fiil
birini çok sevindirmek Fiil
işler yolunda giderse
nasıl isterseniz
lütfen kapıyı kapayınız
ilişikte sunulur
adreste bulunmadığı takdirde lütfen gönderene iade edin
hatırın için
nabzına göre şerbet vermek Fiil