1. Sıfat zalimane
 2. Sıfat amansız
 3. Sıfat zalim.
  The cruel master beat his slaves mercilessly with a whip.
 4. Sıfat gaddar, insafsız, merhametsiz.
  a cruel punishment. Don't be cruel to animals.
 5. Sıfat üzücü, keder/ıstırap verici.
  a cruel remark.
 6. Sıfat çetin, müşkül, sert, çekilmez, tahammül edilmez.
  a cruel wind.
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
eşlerden birinin (özellikle kocanın) eşine karşı insafsızca davranması
işkence veya barbarlık teşkil eden ceza
işkence veya barbarlık teşkil eden mutat olmayan ceza
mezalim
insafsız davranış
kötü bir şaka İsim
acımasız bir şaka İsim
zalim cezalandırma
acımasız savaş
zulüm çekmek Fiil
zorba bir diktatörün esiri olma
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Özel Isim, Hukuk
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk