1. Sıfat gözde, revaçta olan, herkes tarafından sevilen.
 2. Sıfat halka ait, avama mahsus.
  popular election: herkesin oyunu kullanabildiği seçim.
  popular etymology

  (bkz: folk etymology ).
 3. Sıfat halka hitap eden, halkın kesesine uygun.
  popular music: halk müziği.
  popular song: halk
  şarkısı, türkü.
  popular price: ucuz fiyat.
 4. Sıfat halk+, halktan doğan.
  popular belief: halkın inancı/kanaati.
  popular front: halk cephesi,
  faşizm ve gericiliğe karşı gelen solcu cephe.
  popular government: halk hükümeti.
  popular sovereignity: halk egemenliği.
  popular uprising: halk ayaklanması.
  popular vote: halk oyu.
halkın gözünden düşmek Fiil
rağbet görmek Fiil
revaç bulmak Fiil
tutulmak Fiil
kanun davası İsim
herkesçe sevilme
gözde olma
halk toplantısı
tutulan kitap
halk ayaklanması
popüler kültür İsim
genel hoşnutsuzluk
ucuz baskı
halk tipi yayın
genel seçim
sık rastlanan hata
sık yapılan hata
halk deyimi, halk dili, bir sözcüğün halk dilinde aldığı şekil, galat. Örneğin
crevice sözcüğü
halk dilinde

crayfish
şeklini almış,
agnail sözcüğü

hangnail
olmuştur.
İsim
halkın yanlış olarak inandığı şey
gözde film yıldızı
halk cephesi
faşizm ve gericiliğe karşı gelen ve gösterilerde bulunan solcu koalisyonu
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
halkçı hükümet
halk çı hükümet
halk kahramanı
(İsviçre) referandum
halk ayaklanması
tutulan lider
talep gören mallar
tutulan marka
halk hareketi
popüler müzik programı
popüler müzik programı
çok okunan gazete
bulvar gazeteleri İsim
halkçı parti
uygun fiyat
ucuz otomobil
revaçta sağcı bulvar basını
popüler şarkı
halk egemenliği
lokal
demografi istatistiği
halk desteği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kargaşa
galeyan
herkesin ağzında dolaşan melodi
halkın yargısı
kamuoyu kararı
halkın sesi
plebisit
kamuoyu yoklaması
kamu oyu yoklaması
popüler yazar
halkın zannına göre
herkesin cebine uygun fiyatlara
halk desteği aramak Fiil
yığınların desteğini sağlamak Fiil
halkın çoğunun yandaşlığını sağlamak Fiil
genel istek üzerine Zarf
yoğun istek üzerine Zarf
yaygın kanının aksine Zarf
yaygın inanışın aksine Zarf
yaygın kanaatin aksine Zarf
herkesin anlayacağı şekilde yazmak Fiil
halk tarafından desteklenmek Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
halkı tahrik etmek Fiil
halkın sesi