1. İsim, Kimya demir
 2. Fiil, Tekstil Sanayii ütülemek
 3. İsim, Tekstil Sanayii ütü
 4. İsim, Kimya demir. Simgesi:
  Fe, atom ağ.: 55.847, atom nu.: 26, özg. ağ.: (20°C'de) 7.86'dır.
  cast iron:
  dökme demir.
  pig iron: pik.
  wrought iron: dövme demir.
 5. İsim sağlam, metin, kuvvetli, demir gibi (şey).
  of iron: demirden, demir gibi.
  Man/heart of iron:
  metin adam /sağlam yürek.
 6. İsim demirden eşya, demirden yapılmış şey.
  soldering iron: havya.
  iron mask: demir maske.
 7. İsim ütü.
  electric iron: elektrik ütüsü.
  to give a dress an iron: elbiseye ütü vurmak, elbiseyi ütülemek.
 8. İsim dağlama, demiri, kızgın demir.
 9. İsim maden uçlu golf sopası.
 10. İsim zıpkın.
 11. İsim, Tıp (kansızlığın tedavisi için verilen ve demir içeren) kuvvet şurubu.
 12. İsim kılıç.
 13. Sıfat demir+, demirden yapılmış.
 14. Sıfat demir gibi, sağlam, metin, kuvvetli.
 15. Sıfat haşin, zalim, merhametsiz, katı yürekli.
 16. Sıfat yılmaz, yenilmez, sebatkâr, azimkâr, tuttuğunu koparır.
  an iron will.
 17. Sıfat sağlam, gürbüz, sıhhatli, demir/çelik gibi.
 18. Fiil ütülemek.
  She ironed my shirt.
 19. Fiil demir kaplamak.
 20. Fiil zincire/prangaya vurmak.
Demir döküm (NACE kodu: 24.51) İsim, Sanayi ve Zanaatler
demir-çelik ürünleri İsim, Demir-Çelik Sanayii
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı (NACE kodu: 24.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı (NACE kodu: 24.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Demir cevherleri madenciliği (NACE kodu: 07.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Demir cevherleri madenciliği (NACE kodu: 07.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
köşebent. İsim

angle/anglebar/L bar/L beam ile ayni anlama gelir. köşebent demiri, L demiri, kesiti L şeklinde olan demir çubuk. İsim
demir gibi sert
dağlanmak Fiil
gözlerine mil çekmek Fiil
dökme
pik
font
dökme demir
yalanlanamaz
çürütülemez
kalafat keskisi/kalemi.
channel ile ayni anlama gelir. U demiri, oluklu demir.
demirli
oluklu saç.
kenet
saç maşası.
kanca
krampon
bağlama kelepçesi
(a) sondaj matkabı, (b) demir başlı golf sopası.
profil demir
(topa vuran yüzeyi hafif eğimli) golf sopası.
ütü
basamak
galvanizli demir, çinko saç.
kanca, borda kancası, birşeyi tutmak/kaldırmak için çengelli demir.
çember demiri
(a) külçe/yumuşak demir, %0.05'ten az karbon içeren demir, (b)
Brit. yumuşak çelik, paslanmaz,
telgen ve dövülgen, saf çelik.
(sivri ucu çıkarılabilen) zıpkın.
yükseltici: golf topunu havaya fırlatmaya yarayan eğri yüzeyli demir.
dövme demir, dövülgen demir, yavaş ısıtılıp soğutularak dövülgen hale getirilen dökme demir.
dövme demir, dövülgen demir, yavaş ısıtılıp soğutularak dövülgen hale getirilen dökme demir.
çetin/zalim/amansız kimse.
kızgın demirle damga basmak Fiil
damga demiri.
(giysiler) ütü istemez
hurda demir.
pik demir
yüksek fırından alınmış ham demir
pik demiri
demir sac
çekme demir
profil demir
(spor yarışmalarında) ağırlık kaldırmak.
inşaat demiri
haddeden geçirilmiş demir.
birine sert/müsamahasız davranmak, sıkı zaptürapt altında tutmak.
demir çubukla hüküm sürmek Fiil
yumrukla yönetmek Fiil
rust ile ayni anlama gelir. pas, demir pası.
hurda demir
tabanca, silah.
manganezli dökme demir (çelik yapmakta kullanılır). İsim
profil demiri
orta kalınlıkta sac
sarnıçlı sac
ızgara biçiminde gözleme kalıbı
zıpkın. İsim
ak demir
dövme demir.
Demir Çağı/Devri. İsim
içinde bulunduğumuz (tehlikelerle, güçlük ve meşakkatlerle dolu, bozuk) çağ İsim
Demirkapı Geçidi: Tuna nehrinin Yugoslavya ile GB Romanya arasında Karpat Dağlarında açtığı 3.2 km. uzunluğundaki
dar boğaz. Almanca:

Eisernes Tor
, Romence:

Portile de Fier.
İsim
Demir Adam 2 Özel Isim, Sinema
(Br) Demir ve Çelik Federasyonu
kömür , demir ve çelik sanayi ii
demir çelik sanayii
demir-çelik sanayii İsim
ütü masası İsim, Ev
kesin hüküm
Demir Haç: Prusya madalyası (Birinci Dünya Savaşı), Almanya kahramanlık nişanı (İkinci Dünya Savaşı).
demir perde.
demir perde: bir ülkenin (özellikle Sovyet Rusya ve kontrolu altındaki komünist ülkelerin) başka ülkelere
(batıya) her türlü bilgi ve haber sızmasını önlemek için koyduğu düşmanca yasaklamalar.
demir eksikliği İsim, Tıp
demir cürufu
dökümhane
demir köpük, süngerimsi hematit.
kristalli hematit.
demir kırı, yeni kesilmiş demirin rengi.
Demir Muhafız: Romanyada İkinci Dünya Savaşından önce faaliyet gösteren faşist örgütü.
demir el, çok sıkı kontrol.
lokomotif.
demir sanayii İsim
çelik ciğer, sun'î akciğer.
çelik akciğer.
yorulmaz, durup dinlenmeden çalışan kimse.
demir madeni
pas lekesi
birinci sınıf garantili borç senedi
demir cevheri İsim, Madencilik
demir filizi
(a)
k.d. yatıştırmak, uzlaştırmak, aralarını bulmak, anlaşmazlıkları/engelleri/pürüzleri gidermek.

iron out misunderstandings/points of disagreement. (b) ütülemek, ütüleyerek düzeltmek.
iron out wrinkles.
silindir ile yolu ezmek Fiil
güçlükleri yenmek Fiil
başlangıç güçlüklerini yenmek Fiil
usul hukuku ile ilgili sorunları bertaraf etmek Fiil
demir oksit. İsim
(a) pirit, (b) marcasite, (c)
pyrrhotite.
demirbaş erzak.
olağanüstü durum tayını
besin değeri yüksek yiyeceklerden oluşan tayın
basit yiyecekler İsim
ray
pas, demir pası.
(sigorta) kasa klozu
kasa klozu
hurda demir
demir cürufu
birşeyin kırışıklarını gidermek Fiil
bir sorunu çözmek Fiil
bir sorunu halletmek Fiil
bir sorundan kurtulmak Fiil
bir sorunu çözüme ulaştırmak Fiil
birşeyi ütülemek Fiil
birşeyi ütüleyerek düzeltmek Fiil
demir gibi irade
demir işi
demir işleme sanayii İsim
demir fabrikası İsim
demir el
nalbant
sıkı disiplin
sağlam iradeli
demir çelik sanayii
demir gibi sağlam yapısı olmak Fiil
sağlam sinirleri olmak Fiil
sağlam sinirleri olmak Fiil
demir yumruk ile hüküm sürmek Fiil
demir yumrukla hüküm sürmek Fiil
bir şehri zorbalıkla yönetmek Fiil
Demir tavında dövülür/Eldeki fırsatı kaçırma.
mülâyim görünüş altında çelik gibi irade.
demir sanayii