1. İsim, Matematik çarpım
  2. İsim ürün, mahsul, hasılat.
    factory products. farm products.
  3. İsim sonuç, netice, çevre etkisini yansıtan kimse/şey.
    A crime is often a product of poverty.
  4. İsim, Kimya (kimyasal) ürün.
  5. İsim, Matematik çarpım.
    The product of 6 and 9 is 54.
üretim çeşidini zenginleştirmek Fiil
ürün türlerinin çeşidini artırmak Fiil
ısıtılmış tütün ürünleri İsim, Üretim ve Ürünler
zihin ürünü
en iyi ürün
siyah ürün
kan ürünü Tıp
kan ürünü İsim, Tıp
markalı ürün İsim, Ticaret
yan ürün
ek sonuç
ikincil
kartel ürünü
baş ürün
rakip ürün
rakip ürün
ilgili ürün
sözleşme konusu ürün
bozunum ürünü.
defolu ürün
ayıplı ürün
farklılaştırılmış ürün İsim, Rekabet Hukuku
yerli ürün
sayıl çarpım, iç çarpım, skaler çarpım. İsim
son ürün/mahsul, mamul madde, üretim sonunda elde edilen madde. İsim
fabrika ürünü
nihai monte edilmiş (bitmiş) ürün
nihai ürün
bitmiş ürün
nihai mal
işlenmiş ürün
bitmiş ürün
ilk ürün
yassı ürün İsim, Demir-Çelik Sanayii
yabancı mal
yabancı ülkede yapılmış ürün
orman ürünü
markasız mal
vs gibi aynı marka altında bütün dünyada pazarlanan bir ürün
Coca Cola
McDonalds
zor satılan mallar
taklit ürün
ikinci kalite mal
düşük kalite ürün
iç çarpım. İsim
yarı mamul
ortak ürün
son ürün
piyasaya yeni bir ürün çıkarmak Fiil
ana mamul
işlenmiş ürün
marjinal hasıla
marjinal ürün
marjinal hâsıla (bir üretim faktörü birim eklendiğinde toplam üretimde kaydedilen artış
pazarlama ürünü
piyasada bulunan bir ürünün taklidi
milli hâsıla
milli hasıla
(Br) milli hâsıla
milli ürün
ham ürün
net yerli hâsıla
net ürün
net hâsıla
safi hasıla
eski ürün
işletmenin fabrikasında artık üretilmeyen ürün
petrol ürünü İsim
dış çarpım.
patentli ürün
patentli ürünler
petrol ürünü İsim
(AT) örnek ürün
ürün prototipi
potansiyel verim (potansiyel gayri safi milli hâsıla
ikramiyeli ürün
ana mamul
ana ürün
bir ticari hak sahibinin kendi üretip sattığı ürün
hammadde
ikame ürün
yan ürün
ıskarta mal
rakip ürünler
rakip ürün
güvenli ürün
tüketicinin yararına olan ürün
ikinci kuşak ürün (piyasada mevcut olan bir ürünün geliştirilmiş olanı
yan ürün
ikincil ürün İsim, Rekabet Hukuku
yarı mamul
net milli gelir
özel ürün
standart ürün
standartlaşmış ürün
bir yerin ürettiği başlıca ürün
yapılandırılmış ürün İsim, Bankacılık
yan ürün
tali ürün
yedek ürün
ürün artığı
ıskarta ürün
turizm malları ve hizmetleri İsim
bir turizm etkinliğine katılma sonucu edinilen izlenimler ve kalan anılar
bir araya bağlı ürünler
patentli ürün kullanmak Fiil
döküntü, ıskarta, işe yaramayan yan ürün. İsim
dışkı, idrar vb. gibi vücuttan atılan maddeler. İsim
beyaz ürün
bir malın üretim ve pazarlamasına son verme
bir ürünün üretiminden vazgeçme
ürün kabulü
ürün reklamı (birçok üreticinin birbirine benzeyen ürünlerde kendi pazar hisselerini genişletmek amacıyla yaptıkları reklam
ürün analizi
ürün bazı
bir müşterinin isteklerini tatmin etme yolu üzerinde bulunan etmenler İsim
ürün yararları İsim
ürün bütçesi
ürün kategorisi
ürün seçimi
ürün sınıfı
ürün kontrolü
ürün kopyası (radyo ya da televizyonda , belirli bir program için kullanılmış tüm metinler , sahneler
, vs ; başarılı bir ürünün görünüm ya da özellik
ürün maliyeti
ürün tanıtımı İsim, Medya ve Yayıncılık
ürün tanıtımı İsim, Medya ve Yayıncılık
ürün tasarımcısı
ürün geliştirme İsim, İşletme
deneme üretimi ve tam üretim aşamaları İsim
prototip ürün
ürün geliştirmesi evresi
ürün farklılaştırması (farklı markalar , ambalaj gibi yöntemlerle bir ürünü rakip ürünlerden mümkün olduğu
kadar farklı duruma getirme
ürün farklılaştırması
ürün çeşitlendirme
ürün çeşitliliği İsim, İşletme
başka ürünlerin satışını olumsuz yönde etkilemeden bir ürünün şirket tarafından piyasadan geri çekilmesi işlemi
ürün raporu
(US) ürün mühendisi
(US) ürün mühendisliği
ürün değerlendirmesi
ürünün müşteri için değerinin önceden saptanması
özellikle yeni ürünlerde
ürün tanıtma
ürün fiyatları İsim
ürün özellikleri İsim
ürün grubu
bir ürünün piyasadaki tarihçesi
ürün imajı
ürünün tüketiciler üzerinde bıraktığı izlenim
ürün bilgisi
ürün tanıtımı İsim, Medya ve Yayıncılık
ürün lansmanı İsim, İşletme
(US) üreticinin ürününün neden olduğu hasar
ürün sorumluluğu
kayıp ya da yaralamadan doğan sorumluluğu
bir ömür mrüün ürünü
ürün grubu
seçme mallar İsim
bir şirkette bir malın pazarlanmasından sorumlu olan kişi
ürün müdürü
ürün yönetimi
ürün pazarı İsim, Rekabet Hukuku
tek bir ürün hakkında bilgi malzemesi
(US) karma üretim programı
ürün tanıtımı İsim, Medya ve Yayıncılık
bir ithalatın onu üretmeye katkıda bulunan bazı ihracatla finanse edildiği ticaret finansmanı
bir ürünün profili
ürün yerleştirme İsim, Reklamcılık
ürün planlama
ürün politikası İsim
ürün fiyatları İsim
ürün promosyonu
ürün kalitesi
ürün gamı İsim, Sanayi ve Zanaatler
bir firmanın mevcut ürünlerinin tam listesi
ürün yelpazesi İsim, Sanayi ve Zanaatler
ürün araştırması
(tüketicilerin bir ürün ve ambalajı hakkındaki görüş ve isteklerinin araştırılması
ürün güvenliği
ücret yerine ürün verme
ürün hakkında teknik bilgi
ürün standart dıları İsim
ürün standartları İsim
ürün testi
ürünün pazarlanma zamanı
ürün tanıtma
ürün çeşitliliği İsim, İşletme
ürün doğrulaması
ürün garantisi
aynı türdeki ürünlerin farklılıklarını tüketicinin sezme yeteneğini ölçmek amacıyla ürünlerin bir örnek
biçimde paketlenerek sunulduğu test
gayrisafi milli hasıla (GSMH) İsim, Ekonomi
aldatmaca ürün deneyi