product

 1. Noun, Mathematics çarpım
 2. Noun ürün, mahsul, hasılat.
  factory products. farm products.
 3. Noun sonuç, netice, çevre etkisini yansıtan kimse/şey.
  A crime is often a product of poverty.
 4. Noun, Chemistry (kimyasal) ürün.
 5. Noun, Mathematics çarpım.
  The product of 6 and 9 is 54.
üretim çeşidini zenginleştirmek Verb
ürün türlerinin çeşidini artırmak Verb
ısıtılmış tütün ürünleri Noun, Production-Products
zihin ürünü
en iyi ürün
siyah ürün
kan ürünü Medicine
kan ürünü Noun, Medicine
markalı ürün Noun, Commerce
yan ürün
ek sonuç
ikincil
kartel ürünü
baş ürün
rakip ürün
rakip ürün
ilgili ürün
sözleşme konusu ürün
bozunum ürünü.
defolu ürün
ayıplı ürün
farklılaştırılmış ürün Noun, Competition Law
yerli ürün
sayıl çarpım, iç çarpım, skaler çarpım. Noun
son ürün/mahsul, mamul madde, üretim sonunda elde edilen madde. Noun
fabrika ürünü
nihai monte edilmiş (bitmiş) ürün
nihai ürün
bitmiş ürün
nihai mal
işlenmiş ürün
bitmiş ürün
ilk ürün
yassı ürün Noun, Iron-Steel
yabancı mal
yabancı ülkede yapılmış ürün
orman ürünü
markasız mal
vs gibi aynı marka altında bütün dünyada pazarlanan bir ürün
Coca Cola
McDonalds
zor satılan mallar
taklit ürün
ikinci kalite mal
düşük kalite ürün
iç çarpım. Noun
yarı mamul
ortak ürün
son ürün
piyasaya yeni bir ürün çıkarmak Verb
ana mamul
işlenmiş ürün
marjinal hasıla
marjinal ürün
marjinal hâsıla (bir üretim faktörü birim eklendiğinde toplam üretimde kaydedilen artış
pazarlama ürünü
piyasada bulunan bir ürünün taklidi
milli hâsıla
milli hasıla
(Br) milli hâsıla
milli ürün
ham ürün
net yerli hâsıla
net ürün
net hâsıla
safi hasıla
eski ürün
işletmenin fabrikasında artık üretilmeyen ürün
petrol ürünü Noun
dış çarpım.
patentli ürün
patentli ürünler
petrol ürünü Noun
(AT) örnek ürün
ürün prototipi
potansiyel verim (potansiyel gayri safi milli hâsıla
ikramiyeli ürün
ana mamul
ana ürün
bir ticari hak sahibinin kendi üretip sattığı ürün
hammadde
ikame ürün
yan ürün
ıskarta mal
rakip ürünler
rakip ürün
güvenli ürün
tüketicinin yararına olan ürün
ikinci kuşak ürün (piyasada mevcut olan bir ürünün geliştirilmiş olanı
yan ürün
ikincil ürün Noun, Competition Law
yarı mamul
net milli gelir
özel ürün
standart ürün
standartlaşmış ürün
bir yerin ürettiği başlıca ürün
yapılandırılmış ürün Noun, Banking
yan ürün
tali ürün
yedek ürün
ürün artığı
ıskarta ürün
turizm malları ve hizmetleri Noun
bir turizm etkinliğine katılma sonucu edinilen izlenimler ve kalan anılar
bir araya bağlı ürünler
patentli ürün kullanmak Verb
döküntü, ıskarta, işe yaramayan yan ürün. Noun
dışkı, idrar vb. gibi vücuttan atılan maddeler. Noun
beyaz ürün
bir malın üretim ve pazarlamasına son verme
bir ürünün üretiminden vazgeçme
ürün kabulü
ürün reklamı (birçok üreticinin birbirine benzeyen ürünlerde kendi pazar hisselerini genişletmek amacıyla yaptıkları reklam
ürün analizi
ürün bazı
bir müşterinin isteklerini tatmin etme yolu üzerinde bulunan etmenler Noun
ürün yararları Noun
ürün bütçesi
ürün kategorisi
ürün seçimi
ürün sınıfı
ürün kontrolü
ürün kopyası (radyo ya da televizyonda , belirli bir program için kullanılmış tüm metinler , sahneler
, vs ; başarılı bir ürünün görünüm ya da özellik
ürün maliyeti
ürün tanıtımı Noun, Media-Publishing
ürün tanıtımı Noun, Media-Publishing
ürün tasarımcısı
ürün geliştirme Noun, Management
deneme üretimi ve tam üretim aşamaları Noun
prototip ürün
ürün geliştirmesi evresi
ürün farklılaştırması (farklı markalar , ambalaj gibi yöntemlerle bir ürünü rakip ürünlerden mümkün olduğu
kadar farklı duruma getirme
ürün farklılaştırması
ürün çeşitlendirme
ürün çeşitliliği Noun, Management
başka ürünlerin satışını olumsuz yönde etkilemeden bir ürünün şirket tarafından piyasadan geri çekilmesi işlemi
ürün raporu
(US) ürün mühendisi
(US) ürün mühendisliği
ürün değerlendirmesi
ürünün müşteri için değerinin önceden saptanması
özellikle yeni ürünlerde
ürün tanıtma
ürün fiyatları Noun
ürün özellikleri Noun
ürün grubu
bir ürünün piyasadaki tarihçesi
ürün imajı
ürünün tüketiciler üzerinde bıraktığı izlenim
ürün bilgisi
ürün tanıtımı Noun, Media-Publishing
ürün lansmanı Noun, Management
(US) üreticinin ürününün neden olduğu hasar
ürün sorumluluğu
kayıp ya da yaralamadan doğan sorumluluğu
bir ömür mrüün ürünü
ürün grubu
seçme mallar Noun
bir şirkette bir malın pazarlanmasından sorumlu olan kişi
ürün müdürü
ürün yönetimi
ürün pazarı Noun, Competition Law
tek bir ürün hakkında bilgi malzemesi
(US) karma üretim programı
ürün tanıtımı Noun, Media-Publishing
bir ithalatın onu üretmeye katkıda bulunan bazı ihracatla finanse edildiği ticaret finansmanı
bir ürünün profili
ürün yerleştirme Noun, Advertising
ürün planlama
ürün politikası Noun
ürün fiyatları Noun
ürün promosyonu
ürün kalitesi
ürün gamı Noun, Trades-Professions
bir firmanın mevcut ürünlerinin tam listesi
ürün yelpazesi Noun, Trades-Professions
ürün araştırması
(tüketicilerin bir ürün ve ambalajı hakkındaki görüş ve isteklerinin araştırılması
ürün güvenliği
ücret yerine ürün verme
ürün hakkında teknik bilgi
ürün standart dıları Noun
ürün standartları Noun
ürün testi
ürünün pazarlanma zamanı
ürün tanıtma
ürün çeşitliliği Noun, Management
ürün doğrulaması
ürün garantisi
aynı türdeki ürünlerin farklılıklarını tüketicinin sezme yeteneğini ölçmek amacıyla ürünlerin bir örnek
biçimde paketlenerek sunulduğu test
gayrisafi milli hasıla (GSMH) Noun, Economics
aldatmaca ürün deneyi