1. Geçişli Fiil sakınmak, çekinmek, kaçınmak, kurtulmak, sıyrılmak, uzak durmak, içtinap etmek, önlemek, savuşturmak,
  bertaraf etmek.
  to avoid a person: bir kimseden kaçınmak/çekinmek.
  to avoid danger: tehlikeden sakınmak.
  to avoid doing something: bir şeyi yapmaktan kaçınmak.
  to avoid notice: gözden uzak durmak, dikkati çekmemeye çalışmak.
  He avoided punishment by running away: Kaçıp giderek cezadan kurtuldu.
  She avoided to answer my questions: Sorularıma cevap vermekten kaçındı.
  I avoided her by leaving back door: Ona görünmeden arka kapıdan savuştum.
 2. Geçişli Fiil, Hukuk iptal etmek, feshetmek, hükümsüz kılmak.
  to avoid a deed: bir sözleşmeyi iptal etmek.
 3. Geçişli Fiil boşaltmak, kovmak, kapı dışarı atmak, ihraç etmek.
yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçmak Fiil
içtinap (outdated) İsim
temastan kaçınma İsim, Tıp
vergiden kaçınma İsim, Muhasebe
kaçamak yapmak Fiil
...'den kaçınmak Fiil
mukaveleye itiraz etmek Fiil
sözleşmeye yanaşmamak Fiil
bir sözleşmeyi inkâr etmek Fiil
bir patenti tanımamak Fiil
satıştan kaçınmak Fiil
bir vergiden kaçınmak Fiil
bir hukuki muameleden kaçınmak Fiil
bir savaşı önlemek Fiil
anormallikleri önlemek Fiil
iflas muamelelerinden kaçmak Fiil
çarpışmayı önlemek Fiil
alışverişi kesmek Fiil
hasarı önlemek Fiil
birşey yapmaktan kaçınmak Fiil
birşey yapmaktan sakınmak Fiil
birşey yapmaktan çekinmek Fiil
kaytarmak Fiil
çifte vergilendirmeyi önlemek Fiil
(Br) veraset vergisi ödememek Fiil
sorumluluktan kaçmak Fiil
vergi ödemekten kaçmak Fiil
cezai takibata maruz kalmamak Fiil
cezai takibata maruz kalmak Fiil
herkesçe tanınmayı önlemek Fiil
göz göze gelmemeye çalışmak Fiil
ağırdan almak Fiil
birşeyden vebalı görmüş gibi kaçmak Fiil
bir grevi önlemek Fiil
grevi önlemek Fiil
vergi kaçırmak Fiil
vergiden kaçınmak Fiil
savaşı önlemek Fiil
vergiden kaçınmak için taşınmak Fiil
yakalanmamak için
gelir vergisinden kaçınmak amacıyla yapılan mülkiyet devri İsim, Hukuk
gelir vergisi kaçırmak amacıyla mülkiyet devri