1. kilise.
 2. kilise âyini.
  to be late for church.
 3. tüm Hristiyan topluluğu/camiası.
 4. Hristiyan mezhebi.
 5. Hristiyan mezheplerinden herhangi birine mensup toplum/cemaat.
 6. Hristiyanlık inanışı.
  a return of the intellectuals to the church.
 7. dinsel örgüt, dinî müesseseler.
  separation of church and state.
 8. din adamlığı, papazlık.
  to enter the church: papaz olmak.
 9. kiliseye getirmek/götürmek (özellikle âyin için).
 10. kilise disiplinine sokmak/tâbi tutmak.
 11. (özellikle kadınlar doğumdan sonra) kilisede şükran duası etmek.
  Very few people are churched today,
  it's an old custom which is dying away.
 12. kiliseye ait/tâbi, kilise+.
  church government: kilise hükümeti.
 13. resmî kiliseye mensup.
  My uncle's church, but we are not.
İngiliz kilisesinde serbest fikirliler zümresi.
Broad Churchman: bu zümreye mensup kimse.
Ortodoks kilisesi.
Katolik kilisesi İsim, Din ve İnanç
(a) piskopos yönetiminde olmayan kilise, (b) iki veya daha fazla papaz yönetimindaki bir/birkaç kilise.
Kıpti Kilisesi.
Din Doktoru: geniş dinî bilgisi olan rahip. İsim
Rum Ortodoks Kilisesi.
(Br) hükümetçe resmen tanınan kilise
Hıristiyanlığın Kurucuları: ilk 7 yüzyılda Hıristiyanlığı savunan ve öğretenler. İsim
kilise babaları İsim
(devletten) bağımsız kilise. İsim
Rum Ortodoks kilisesi.
Rum Ortodoks kilisesi.
Katolikliğe meyleden ve âyinlere çok önem veren (Anglikan kilisessi).
High Churchman: bu kilisenin papazı.
Roma Katolik Kilisesi.
kiliseden ayrılmak Fiil
Anglikan kilisesinde aşırı âyin ve merasimlere ve kilise otoritesine karşı gelen gruba mensup, dinde
sadelik taraftarı. High / Broad Church
Sıfat
ana kilise, katedral, büyük kilise.
resmî kilise, bir devletin çoğunluktaki teb'asına ait kilise. İsim
Ortodoks Kilisesi
bölge kilisesi
Rus Ortodoks Kilisesi.
kiliseden ayrılmak Fiil
kiliseden ayrılmak Fiil
Aya İrini Kilisesi İsim, Yer İsimleri
bir kiliseye saygısızlık etmek Fiil
kiliseye saygısızlık İsim
Katolik Kilisesi (Batı Roma İmparatorluğundaki kilise).
din ve devlet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kilise meclisi
(Br) kilise meclisi
kiliseye gitme
kilise makamları İsim
kilise töreni
kilise komitesi
kilise kurulu
kilise kermesi
Hristiyanlığın ilk zamanlarındaki dinî metinleri kaleme alan yazar.
kilise bayramı
delgi: içecek ihtiva eden teneke kutuları delmeye yarayan üçgensel sivri uçlu alet. İsim
kiliseye ait araziler İsim
kilise hukuku İsim, Hukuk
kilisede evlenmek Fiil
kilise nikâhı
kilise üyeliği
kilise faresi.
poor as a church mouse: çok fakir İsim
Kutsal Kabir Kilisesi İsim, Din ve İnanç
kilise malı
(Br) kilise vergisi
(Br) kilise vergileri İsim
kilise vergileri İsim
kilise kütüğü
kilise nüfus kayıt defteri
kilise töreni
kilise vergisi
(US) kilise vergisi
siyah harf. İsim
kilise hırsızı
kilise müdürü
(Br) kilise müdürü
kilise düğünü
çok fakir/yoksul.
evde (okulda , kilisede , denizde vs
kilise çanlarını çalmak Fiil
her yıl başka bir tarihe rastlayan kilise yortuları İsim
devlet ile kilisenin ayrılması
devlet ve kilisenin ayrılması