1. İsim yenilgi
 2. İsim bozgun
 3. İsim hüsran
 4. yenmek, galebe çalmak, galip gelmek, mağlûp etmek, bozguna/hezimete uğratmak.
  Our army defeated our enemy.
 5. başarısızlığa uğratmak, amacına ulaşmasına engel olmak, işini bozmak, kösteklemek, engel/mani olmak.

  It was lack of money, not of effort, that defeated their plan.
 6. Hukuk bozmak, iptal etmek, iskat etmek.
 7. yenilgi, mağlûbiyet.
 8. bozgun, hezimet.
 9. başarısızlık, başarıya/amacına ulaşamama.
 10. yıkılma, harap olma, harabiyet.
alacaklılarını zarara sokmak Fiil
haklarını yemek
alacaklılarını aldatmak Fiil
yenilgiyi kabullenmek Fiil
pes etmek Fiil
yenilgiyi kabul etmek Fiil
ezici mağlubiyet
hezimet
ezici yenilgi
seçim yenilgisi
seçim yenilgisi
hükümetin yenilgiye uğraması
başarı elde edilemediği takdirde
manevi yenilme
parlamento yenilgisi
yenilgiyi kabul etmek Fiil
yenilgiyi göze almak Fiil
mağlubiyete uğramak Fiil
mağlup olmak Fiil
yenilmek Fiil
yenilgiye uğramak Fiil
mağlubiyete uğramak Fiil
yenilgiye uğramak Fiil
mağlup olmak Fiil
büyük yenilgi
tepelemek Fiil
kanun tasarısını kabul etmek Fiil
bir önergeyi reddetmek Fiil
bir iddiayı reddetmek Fiil
bir belgeyi geçersiz saymak Fiil
bir önergeyi X oya karşı Y oyla reddetmek Fiil
bir hakkı elinden almak Fiil
karşı adayı yenme
muhalefetin bir adayıni yenmek Fiil
muhalefetin bir adayını yenmek Fiil
karşı adayı yenmek Fiil
seçimde yenilgiye uğramak Fiil
seçimde yenmek Fiil
seçim sandığında yenilgi
oyla yenmek Fiil
hezimete uğratmak Fiil
bir önergenin reddi İsim
bir planın reddi
bir suikasti akamete uğratma
birinin ümitlerini kırmak Fiil
adaletin işlemesine engel olmak Fiil
bir vasiyetnamenin hükümlerini tanımamak Fiil
bir patent hakkını sona erdirmek Fiil
yenişememek Fiil
adaleti engellemek kastıyla
bozguna uğratmak Fiil