1. Sıfat, Biyoloji karmaşık (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. karışık.
  a complex highway system.
 3. çapraşık.
  a complex machine.
 4. muğlâk, anlaşılması güç.
  a complex problem.
 5. Gramer (a) bileşik, mürekkep (sözcük), iki parçadan oluşan sözcük:
  childish gibi, (b) (bkz: complex sentence ).
 6. Matematik karmaşık, bileşik.
  complex fraction = compound fraction: bileşik kesir.
  complex conjugate:
  karmaşık eşlenik.
  complex function: karmaşık işlev.
  complex linear space: karmaşık doğrusal uzay.
  complex manifold: karmaşık katmanlı uzay.
  complex measure: karmaşık ölçüm.
  complex number: karmaşık sayı.
  complex plane: karmaşık düzlem.
  complex variable: karmaşık değişken.
  complex vector space: karmaşık doğrusal uzay.
 7. karışık/anlaşılması güç/muğlâk şey, ağ, şebeke.
 8. Psikoloji karmaşa: sayrılıklı davranışları ortaya çıkaran, baskıya alınmış, coşkusal yanı ağır basan düşünce dizgesi.

  inferiority complex: aşağılık karmaşası.
  superiority complex: üstünlük karmaşası.
 9. takınak, fikri sabit.
 10. Tiyatro tam dekor.
 11. Mimarlık külliye, birbirine bağlı binalar.
  building complex: site.
 12. karıştırmak, muğlâklaştırmak, karmakarışık yapmak.
 13. Kimya kıskaçlamak.
aktif kompleks İsim, Fizik
hadımlık karmaşası: erkeklerde bilinçsiz olarak gelişen cinsel örgenini yitirme korkusu.
kastrasyon kompleksi İsim, Psikanaliz
iğdiş edilme karmaşası İsim, Psikanaliz
kastrasyon karmaşası İsim, Psikanaliz
iğdiş edilme kompleksi İsim, Psikanaliz
bir politikacının arkasında büyük yapılar bırakma isteği
Elektra karmaşası: bir kızın babasına karşı duyduğu cinsel arzu. İsim
eğlence merkezi İsim, Eğlence
baba kompleksi
hükümet konağı İsim
suçluluk duygusu
sanayi tesisleri İsim
endüstri kompleksi
çocukluk karmaşası.
(a) aşağılık karmaşası, (b) kendine güvensizlik.
boş zaman geçirme tesisleri İsim
büyük doku uygunluk kompleksi. (mhc) İsim, Tıp
üretim kompleksi
başka bir ülke sakinlerinin yaşama ya da düşünüş biçimlerini isteyerek ya da istemeyerek değiştirme girişiminde
bulunma eğilimindeki turistler ve iş a
Ödip karmaşası: çocukların ayrı cinsten olan ebeveynine karşı cinsel eğilimi ve kendi cinsinden olan
ebeveyni ile yarışması. Electra complex
İsim
Oidipus kompleksi İsim, Psikanaliz
iş merkezi İsim, İşletme
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ırk kompleksi
üstünlük karmaşası.
büyüklük kompleksi İsim, Psikoloji
kompleksinden kurtulmak Fiil
karmaşık düzenleme İsim, Rekabet Hukuku
karmaşık hesap
karmaşık sayı Bilgi Teknolojileri
bileşik/girişik tümce: bir ya da daha fazla yan tümcesi olan tümce. Örnek:
When the bell rings
(yan tümce)
walk out (ana tümce).
İsim
karmaşık hükümet sistemi