1. yardımcı fiilinin olumsuz şekli yerine kullanılır:
  They cannot have gone, because the light's is on:
  Işıkları yanıyor, dışarı gitmiş olamazlar. (Bu tümcenin olumlu şekli
  MUST ile yapılır:
  They must have gone out, because the light's not on: Işıkları yanmadığına göre dışarı gitmiş olmalıdırlar.
 2. mecbur olmak.
  One must eat.
 3. gerekmek, icabetmek, lâzım olmak, -meli, -malı.
  I must go: gitmeliyim, gitmem lâzım.
  You must
  not smoke here: Burada sigara içmemelisin.
  You must keep your spirit up: Cesaretini kaybetmemelisin.
  If I must: gerkirse.
  OK, I'll talk to him if I must: Peki, gerekirse onunla konuşurum.
  If you must know: mutlaka bilmem gerekiyorsa, çok merak ediyorsan.
  If you must know, I'm going to help him look for an apartment.
 4. -meli, -malı, herhalde … olmak.
  You must have forgotten what I told you: Sana söylediklerimi unutmuş
  olmalısın.
  You must know him: Onu herhalde/mutlaka tanırsın (tanımamana imkân yok).
  It must be midnight: Herhalde gece yarısı olmuştur.
  They must have left early: (Herhalde) erken gitmiş olmalılar.
 5. mecburiyetinde/zorunda olmak.
  To succeed you must try hard: Başarmak içın sıkı çalışmak zorundasın.

  Go if you must: Gitmek zorunda isen, git!
 6. (vukuu hemen hemen kesinlikle beklenen olay için) -meli/-malı.
  If you go that way you must meet him:
  Oradan gidersen muhakkak ona rastlarsın.
 7. kaçınılmaz/mukadder olayı bildirir:
  Man must die.
 8. istenilenin/beklenenin aksini yapmak anlamında kullanılır:
  After I gave her my advice, she must go
  and do the opposite: Verdiğim öğütlere rağmen gidip tam aksini yapmasın mı?
  Just as we were starting he must loose his car key: Tam yola çıkacağımız sırada aksi gibi otomobilin anahtarını kaybetti.
 9. bazen

  get, go
  fiilleriyle berabermiş gibi, fakat onlar olmadan kullanılır:
  We must away [= We must go away.]
 10. zorunluk, mecburiyet, gereklik, lüzum, zaruret, zarurî/hayatî önemi olan şey.
  Safety is a must. Warm
  clothes are a must in winter.
 11. önemli, hayatî, zarurî, mecburî, elzem, şart olan.
  a must item. must legislation.
 12. küf, küflülük, küf kokusu.
 13. küflen(dir)mek.
 14. şıra, üzüm şırası.
 15. (bkz: musth )
 16. kızmış/kızgın (erkek fil/deve).
 17. kızgınlık: erkek fillerde görülen tehlikeli cinsel kızışma hali.
 18. kızgın fil.
(bir kimsenin) kulaklarını çınlatmak, gıyabında konuşmak.
Last night your ears must have burnt/tingled:
Dün gece herhalde kulaklarınız çınlamıştır.
zorunluk
sansürden geçirilmesi gerekir
(US) uyulması mutlaka gerekli kanunlar
mutlaka okunması gereken kitap
uyulması mutlaka gerekli olan kayıt
itiraf/kabul etmek, doğru olduğunu beyan etmek.
I must confess I hate this government.
her ambalaj üstünde okunaklı etiket bulunacaktır
cezasız kalmamak Fiil
tahmin imce kırk kadar olmalı
...'iği unutulmamalıdır. Cümle
şaka ediyor olmalısınız !
şaka mı ediyorsun
kulaklarınız çınlama mış olmalı
mallarınızın en iyi kalitede olması gerekmektedir

Yumruk, muşta
Tarak
bk. muşt