1. Fiil ayarlamak, ayar/tashih etmek.
  to adjust an instrument: bir aleti ayarlamak.
 2. Fiil doğrultmak, düzeltmek, düzenlemek, uydurmak, tanzim etnek.
  to adjust expenses to income: masrafı
  gelire göre düzenlemek.
  to adjust a garment to the body: elbiseyi bedene uydurmak.
 3. Fiil anlaşmazlıkları halletmek/yatıştırmak.
  to adjust differences: ihtilâfları halletmek.
 4. Fiil, Sigorta ödenecek sigorta parasını belirlemek.
 5. Fiil, Askerlik2 nişangâh tashihi yapmak.
üstünü başını düzeltmek Fiil
finans durumunu düzeltmek Fiil
saçıni düzeltmek Fiil
kendini çevreye uydurmak Fiil
kendini çevreye uydurmak Fiil
özdevimli ayar Bilgi Teknolojileri
yarı ayar
sola yaslamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
sağa ayarlamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
bir anlaşmazlığı halletmek Fiil
sınırı ayarlamak Fiil
talep uzlaştırmak Fiil
sikkeye tam ağırlığını vermek Fiil
bir sikkeye tam ağırlığını vermek Fiil
bir anlaşmazlığı halletmek Fiil
sınırı düzeltmek Fiil
bir sorunu dostça halletmek Fiil
bir anlaşmazlığı halletmek Fiil
bir hesabı ayarlamak Fiil
yevmiyeyi ayarlamak Fiil
bir hesabı kendine paralel bir hesapla uyuşma durumuna getirmek Fiil
şikâyetlere çare bulmak Fiil
faiz oranını ayarlamak Fiil
uymak Fiil
intibak etmek Fiil
alışmak Fiil
intibak etmek Fiil
fiyatları ayarlamak Fiil
deniz sigortacılığında zararın taraflar arasında paylaşılma biçimine karar vermek Fiil
avaryayı bölüştürmek Fiil
vasıtaları bir amaca göre ayarlamak Fiil