1. İsim yapı, bina.
  school building: okul binası.
  government building: hükümet binası.
 2. İsim yapı, inşaat.
  building ground/land: inşaat sahası.
  building line: inşaat hududu.
  building
  materials: yapı/inşaat malzemesi.
  building contractor: inşaat müteahhidi.
  building trades: yapıcılık, inşaatçılık.
 3. İsim yapı yapma, inşa etme, yapıcılık, inşaatçılık.
  building society: inşaat(çılık) şirketi.
Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
köprücülük İsim, Askerlik
Binanın tamamlanması ve bitirilmesi (NACE kodu: 43.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yapı Bilgi Modelleme İsim, İnşaat
Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı (NACE kodu: 30.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Gemi ve tekne yapımı (NACE kodu: 30.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Gemilerin ve yüzen yapıların inşası (NACE kodu: 30.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaat projelerinin geliştirilmesi (NACE kodu: 41.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaat projelerinin geliştirilmesi (NACE kodu: 41.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kilden inşaat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 23.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
uluslaşma İsim, Sosyoloji
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (NACE kodu: 81.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (NACE kodu: 43.39) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı (NACE kodu: 08.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
devletleşme İsim, Sosyoloji
bitişik bina
idare binası İsim
banka binası İsim
şube inşaatı
kampüs binası İsim
(US) otomobil yapımı
otomobil yapımı
kulüp binası İsim
işyeri olarak kullanılan bina
ofis binası İsim
konsoloshane
konsolosluk
kooperatif tarafından kurulan bina
sergi evi
sefarethane
elçilik binası İsim
imparatorluk kurma
makine yapma
(US) tercihli yol üzerindeki bina
fabrika binası İsim
fuar arazi binası İsim
orman binası İsim
hayır müessesesi
kirasız oturulan bina
ön bina
ön bina
fonksiyonel yapı
yüksek kiralı bina
yüksek bina
tarihi eser İnşaat
hastane binası İsim
otel binası İsim
imaj yaratma
sanayide yararlanılan binalar
sanayi yapıları İsim
yıkılmaya yüz tutan ev
depoyu doldurma
spekülatif amaçlı binalar yapısı
kiralanan bina
ardiye
ana bina
ipotekli bina
ipotekli bina
yeni inşaat
görkemli yapı
meskûn bina
işhanı
müştemilat
kat otoparkı İsim, Ulaşım
katlı otopark İsim, Ulaşım
postane binası İsim
prefabrik inşaat
itibar kazanma
hapishane binası İsim
özel şahsa ait bina
kamuya ait bina
kamu yapısı
simetrik bina
yol inşaatı
yıkık bina
okul binası İsim
gemi yapımı
ek bina
sağlam yapı
kâgir ev
depo binası İsim
hava terminali
sendika binası İsim
kaçak yapı
harap olmuş bina
harap bina
inşaat hesabı
inşaat faaliyetleri İsim
yapı faaliyetleri İsim
inşaat faaliyeti
inşaat avansı
inşaat tadilatı
inşaat dilekçesi
bina girişi
bina otomasyonu İsim, İnşaat
inşaatçı kurulu
inşaat konjonktürü
inşaat işlerinin çoğalması
inşaat işi
inşaat sermayesi
yapı sermayesi
inşaat davası İsim
inşaat kanunu
inşaat parça-malzemeleri İsim
yapı malzemeleri İsim, İnşaat
bina inşaatı
inşaat danışmanı
inşaat sözleşmesi
inşaat firması
yapı kooperatifi
inşaat maliyetleri İsim
gemi kızağı
örnek binanın müşteriye gösterilmesi
inşaat teşebbüsü
inşaat girişimi
binanın biçilen değeri
inşaat tahmini
inşaat kalfası İsim
inşaat temeli
inşaat fonu
inşaat zemini
bina yüksekliği
inşaat sanayii
yapı sanayii
inşaat sanayii
yapı denetimi İsim, İnşaat
inşaat müfettişi
inşaat tahvilleri İsim
inşaat kanunu
(Br) kiracının kiraladığı arazi üzerinde binalar yapması
bunların kira süresince korunması ve belirli bir kira ödemesini öngörür sözleşme
inşaat hesabı
bina haczi
inşaatçılık
yapı kredisi
inşaat kredisi
ifrazlı arsa
(US) arsa
bina bakımı
apartman yöneticiliği
apartman yöneticisi
yapı malzemesi
inşaat malzemesi İsim, İnşaat
inşaat işleri İsim
inşaat faaliyeti
inşaat planı
mal sahibi
inşaat işçilerine ödenen ücret
inşaat ruhsatı İsim, İnşaat
inşaat izni
yapı ruhsatı İsim, İnşaat
(US) inşaat izni
(inşaat) arsa
inşaat kotası İsim
inşaat kontenjanı
sansür mevzuatı
inşaat mevzuatı
inşaat mevzuatı
inşaat tahditleri İsim
inşaat mevsimi
yapı sektörü
şantiye
şantiye
inşaat piyasası krizi
inşaat firması
konut kooperatifi
yapı kooperatifi
inşaat şartları İsim
inşaat şartnamesi
yapı standartları İsim
(US) imar tahvilleri İsim
yapıtaşı
yapı taşı İsim
inşaat işçileri grevi
inşaat malzemeleri İsim, İnşaat
inşaat malzemesi İsim, İnşaat
rölöve İnşaat
bina kıymet takdiri
binaya kıymet takdir eden kişi
bina vergisi
yapı vergisi
inşaat mevsimi
inşaat sanayii
inşaatçılık
inşaat zenaatçısı
rençper
yangın işçisi