1. Fiil sebep/delil göstermek.
  He argued for an allowance and receive one.
 2. Fiil itiraz etmek.
  Do what you are told and don't argue with me: İtiraz etme de söylediğimi yap.
 3. Fiil (lehinde/aleyhinde deliller beyan ederek) tartışmak, münakaşa etmek.
  The lawyers argued the case.
 4. Fiil (fikir ve mütaleasında) ısrar etmek, fikrini israrla savunmak.
  to argue that something must be so:
  bir şeyin böyle olması gerektiğini israrla savunmak.
 5. Fiil ikna etmek, (savunduğu fikrin doğruluğuna) inandırmak.
  argue down: ilzam etmek, (delil üstünlüğü
  ile) susturmak, cevap veremez duruma düşürmek.
  to argue someone into/out of doing something: birisini bir şeyi yap(ma)mağa ikna etmek/kandırmak.
  He argued me into going: Beni gitmeye ikna etti.
 6. Fiil kanıtlamak, ispatlamak, ispat etmek, göstermek.
  His actions argues him to be a coward: Yaptıkları
  onun bir korkak olduğunu kanıtlıyor.
  The way he spends money argues him to be rich/a rich man/that he is rich: Para harcayışı onun zengin (bir adam) olduğunu gösteriyor.
bir davayı savunmak Fiil
davacının davasını savunmak Fiil
bir hukuki sorun üzerinde tartışmak Fiil
bir şey hakkında münakaşa etmek Fiil
sorunu kestirip bir sonuca götürecek şekilde fikir ileri sürmek Fiil
doğru düşünmek Fiil
kıyas yoluyla çıkarım yapmak
benzeşim yoluyla çıkarım yapmak
nedenden sonuca gitmek Fiil
bir şeyden sonuç çıkarmak Fiil
aksiinısavunmak Fiil
genelden özele sonuç çıkarmak Fiil
tartışmayı bir sonuca vardırmamak Fiil
olumsuzluk iddiasında bulunmak Fiil
yanlış muhakeme etmek Fiil
sakat düşünmek Fiil
ele almak Fiil
vazgeçirmek Fiil
siyasi konular tartışmak Fiil
ağzında sakız çiğnemek Fiil
bir konuyu evirip çevirmek Fiil
kanıtlar ileri sürerek birinin ağzını kapatmak Fiil
birini kanıtlar ileri sürecek bir şey yapmaya ikna etmek Fiil
kanıtlar ileri sürerek bir şeyi çürütmek Fiil
bir şeyi sonuna kadar tartışmak Fiil
önceden alınmış bir karara itiraz etmek, lüzumsuz itirazlarda bulunmak.
biriyle bir şey üzerine tartışmak Fiil
biriyle bir şey üzerine çekişmek Fiil
usul hakkında tartışma