1. çene.
  2. (jimnastik) çeneyi çubuk hizasına getirmek.
  3. (keman vb.) çene hizasına kaldırmak, boynunun altına sıkıştırmak.
  4. çene çalmak, gevezelik etmek.
  5. konuşmak, çene çalmak.
çenesini dağıtmak Fiil
çifte gerdan.
double chin-chinned: çifte gerdanlı. İsim
tıraş olurken çenesini kesmek Fiil
(a) yenilmek, (b) dayanmak.
cesaretle katlanmak Fiil
ağır bir darbe almak Fiil
boğazına kadar
şerefe (kadeh kaldırırken
çene bağı: şapkaların çene altından bağlanan bağı. İsim
kozmetik çene tedavisinde çeneyi tutan bağ. İsim
gemin çene altı bağı. İsim
(argo) gevezelik
senli benli konuşma
umudun kırılmasın, cesur ol, umutsuzluğa kapılma, gönlünü ferah tut. (Kısaca
chin up ile ayni
anlama gelir.
) 3.
take it on the chin
argo (a) tam başarısızlığa/hezimete uğramak, mağlûp/münhezim olmak, (b) cezaya/ıstıraba katlanmak.
Enseyi karartma. Cümle
Moralini bozma. Cümle