1. Sıfat sahici, hakikî, öz, hilesiz, taklit veya sahte olmayan.
  a genuine diamond. genuine leather.
 2. Sıfat mevsuk, güvenilir, inanılır.
  They seemed nice, genuine fellows.
 3. Sıfat samimî, içten, yürekten, riyasız.
  genuine sorrow.
 4. Sıfat özbeöz, su katılmamış, halis.
  a genuine Indian.
bir şeyin sahici olduğunu kanıtlamak Fiil
sahih ve geçerli (yeterli karşılığı olan ve usulüne göre hazırlanmış çekin durumu
markalı mal
alameti farikalı mal
gerçek aktif
kalp olmayan para
maddi vakıalara ilişkin önemli ihtilaf İsim, Hukuk
gerçek bağ İsim, Uluslararası Hukuk
sahici inci
ciddi talip
sahici Rembrandt
tahrif edilmemiş imza
gerçekten sahibine ait imza
alıcı gözü ile
sahte bir şeyi sahici gibi yutturmak Fiil