1. İsim, Tekstil Sanayii giysi
 2. Fiil, Tekstil Sanayii giyinmek
 3. İsim, Tekstil Sanayii elbise
 4. İsim, Tekstil Sanayii kıyafet
 5. entari, fistan, kadın elbisesi, ruba, üstbaş.
  morning dress: sabahlık, gündelik elbise.
  full
  dress: frak.
  dress goods: (kadın) elbiselik kumaş.
 6. giyim, kılık kıyafet, giysi.
  casual dress: gündelik giyim, ev kıyafeti.
 7. itinalı/resmî kıyafet, tuvalet.
  evening dress: gece/balo elbisesi.
  court/full dress: merasim elbisesi.
 8. (kuş) tüy, (ağaç vb.) yaprak, örtü.
  The trees were in their summer dress.
 9. elbiselik, entarilik, elbise yapmaya mahsus.
  dress material: elbiselik kumaş.
 10. resmî giyimi gerektiren.
  a dress occasion/affair: resmî davet/toplantı/ziyafet vb.
 11. belirli/önemli günlerde giyilen, bayramlık, merasim+.
  a dress suit: merasim elbisesi, bayramlık elbise.
 12. Fiil giy(in)mek, giydirmek.
  to dress for dinner: akşam tuvaleti/frak/smokin giymek.
  Do we dress?
  Smokin mecburî mi?
  She really knows how to dress: Güzel giyinmesini gerçekten biliyor.
 13. Fiil elbise yapmak/dikmek/satmak.
 14. Fiil süsle(n)mek, donatmak, donanmak.
  The store windows were dressed for Christmas.
 15. Fiil oltaya yem takmak.
 16. Fiil (eti/balığı/tavuğu) temizlemek, pişmeye hazırlamak.
  The butcher dressed the chickens by pulling out
  the feathers, cutting off the head and feet, and taking out the inside.
 17. Fiil (deri vb.) işlemek, sepilemek.
  to dress leather.
 18. Fiil (saçı) taramak/kıvırmak/şekil vermek.
  She just had her hair dressed: Saçını yeni yaptırdı.
 19. Fiil (toprağı) ekip biçmek, gübrelemek.
 20. Fiil (yarayı pansıman yapıp) sarmak, tedavi etmek.
  The nurse dressed the wound every day.
 21. Fiil (asker) hizaya sokmak/gelmek, sırala(n)mak.
  to dress the ranks: hizaya gelmek.
  The captain
  ordered the soldiers to dress their ranks.
  Right dress! Sağdan hizaya gel!
 22. Fiil, Tiyatro sahneyi düzenlemek.
 23. Fiil, Matbaacılık sayfayı düzenlemek.
 24. Fiil yontmak, düzeltmek.
 25. Fiil (salataya) zeytinyağı/ sirke vb. koymak.
giyim kuşamına titizlik göstermek Fiil
giysisi içinde tuhaf durmak Fiil
giyiminde çok titiz olmak Fiil
en iyi (bayramlık) elbisesini giymek.
üniversite ve kolej öğrenci ve öğretim üyelerinin giyeceği uzun cüppe ve püsküllü kep
giyecek eşyası İsim
elbise parçası İsim
giyim eşyası İsim
balo giysisi
savaş giysisi
tuvalet giymek Fiil
bir yayımda düzenli olarak kullanılan tüm basım harfleri İsim
sivil giysi
sivil kıyafet
sivil giysi
gece elbisesi İsim, Giyim ve Moda
doğru kıyafet
(resmî) saray elbisesi. İsim
giysi modeli çizmek Fiil
giysi modeli
resmi yemek daveti giysisi
dalgıç elbisesi.
smokin
gece elbisesi İsim, Tekstil Sanayii
günlük giysi
karnaval elbisesi/kıyafeti.
fancy dress ball: maskeli balo, kıyafet balosu. İsim
iş giysisi
resmi elbise
resmî elbise, frak, (kadınlar için) uzun etekli tuvalet. İsim
gala giysisi
balayına çıkan gelinin giydiği giysi
nefis giyim zevki olmak Fiil
nefis giyim zevki olmak Fiil
saç modası İsim
ev elbisesi
ev giysisi
uygunsuz giysi
resmi mi kıyafetli
tuvalet giymiş
resmi elbiseli
resmi olmayan giysi
entari
cafcaflı giysi
bir elbisede değişiklik yapmak Fiil
askeri kıyafet
modaya uygun elbise
(erkeklerin merasimde gündüz giydiği) resmî elbise.
milli giysi
zarif elbise
gecelik
eski giysi
suare giysisi
resmi elbise
askılı kolsuz entari
uygun giysi
resmi üniforma
çuval (gibi dümdüz) elbise. İsim
(askerlik) iş giysisi
shirtwaist ile ayni anlama gelir. üst kısmı bluz gibi yakası açık kadın entarisi.
yolun yüzünü yeniden kaplamak Fiil
toprak üstüne gübre serpmek Fiil
ticaret giysisi (bir şirketle ilişkili olan renk ya da renkler İsim
ticari takdim şekli Rekabet Hukuku
seyahat giysisi
yolculuk giysisi
kıyafetsizlik
sokak yürüyüş giysisi
giysiye yakışacak bir şapka istemek Fiil
gelinlik elbise
gelinlik İsim, Tekstil Sanayii
sepilemek Fiil
pansuman yapmak Fiil
derleyip toplamak Fiil
odayı temizlemek Fiil
salataya sos koymak Fiil
bir gemiyi bayraklarla donatmak Fiil
vitrin yapmak Fiil
bir vitrini süslemek Fiil
vitrin düzenlemek Fiil
bir vitrini süslemek Fiil
gala gecesi
aynı giyinmek Fiil
giysi ödeneği
giyim kuşam
durumun gerektirdiğine göre giyinmek Fiil
kötü giyinmek Fiil
(tiyatro) sahne yanı locası
birinci asma kat, hususî koltuklar, birinci balkon. İsim
frak.
dress-coated: fraklı. İsim
desinatör
modelci
(a) şiddetle azarlamak, paylamak, çıkışmak, haşlamak, (b) dövmek, pataklamak, dayak atmak. (c) gündelik
elbisesini giymek, basit giyinmek, süslenip püslenmemek.
elbise provası İsim, Giyim ve Moda
giysi provası İsim, Giyim ve Moda
akşam yemeği için resmi giyinmek Fiil
manken, terzi mankeni. İsim
kadın kumaşı
siyahlar giyinmek Fiil
en son modaya göre giyinmek Fiil
hafif giyinmek Fiil
kadın terzisi
terzi
giyinmek Fiil
çok süslü giyinmek.
(terzilik) patron
geçit töreni, resmigeçit. İsim
genel çalışma, kostümlü prova. İsim
birinin yarasını pansuman etmek Fiil
subra, koltukluk.
shield ile ayni anlama gelir. İsim
gemiyi bayraklarla donatmak.
gemileri bayraklarla donatmak Fiil
frak gömleği. sport shirt İsim
konfeksiyon dükkânı
giysi bedeni
birini azarlamak Fiil
birini haşlamak Fiil
fırça çekmek Fiil
azarlamak Fiil
birine kızmak Fiil
birine birşeyi giydirmek Fiil
frak, jaketatay. İsim
resmî elbise ile takılan kılıç.
evi süslemek Fiil
vitrin düzenlemek Fiil
giydirmek Fiil
merasim üniforması, büyük üniforma. İsim
(a) giyinip kuşanmak, en iyi elbisesini giymek, süslenmek.
dress (up) to kill
k.d. (bilhassa
mukabil cinse hoş görünmek için) süslenip püslenmek, çok şık giyinmek. (b) süslemek, düzeltmek, tanzim etmek, (c) (asker) hizaya sokmak, düz sıra halinde dizmek.
güzel giyiniyorum sanıp herkese gülünç olmak.
(US) yıl sonu bilançosunu süsleyip püslemek Fiil
sıkı giyinmek Fiil
kalın giyinmek Fiil
iyi giyinmek Fiil
sıcak tutacak birşeyler giymek Fiil
sıkı giyinmek Fiil
sıcak tutacak birşeyler giymek Fiil
kalın giyinmek Fiil
iyi giyinmek Fiil
iyi giyinmek Fiil, Giyim ve Moda
taste zevkli giyinmek Fiil
haşıllamak Fiil
elbise mecburidir
kıyafet balosu İsim
maskeli balo
(parlamento) gensoru
kostümlü prova
bu giysi seni yaşlı göstermek iyor
elbise niz üstünüze tam oturdu