1. İsim, Tekstil Sanayii tabaka
 2. katman, tabaka, kat, katmer.
  two layers of paint: iki kat boya.
 3. yeryüzü tabakası.
  alternating layers of basalt and sandstone.
 4. koyan/yatıran/sofra kuran/dizen/düzenleyen vb. kimse.
 5. yumurtlayan.
  a good layer: çok yumurtlayan tavuk.
 6. daldırma (fidan).
 7. katmanlaş(tır)mak, tabakalaş(tır)mak, tabaka teşkil etmek, katmerlen(dir)mek, tabakalara ayrılmak.
 8. (fidanı) daldırmak, daldırma fidan yetiştirmek.
ayrıştırma İsim
bol yumurta yumurtlayan tavuk
yazın buzu çözülen toprak tabakası.
sınır katmanı: akan sıvının boru kenarına yapışım
(adhesion) ve ağdalık
(viscosity) yüzünden
yapışıp hemen hemen hareketsiz olan kısmı.
alt tabaka
F tabakası: iyonosferin en yüksek ve iyon yoğunluğu en fazla olan tabakası (gece oluşur). İsim
çürüyen bitki kalıntılariyle kaplı orman toprağı. İsim
surface boundary layer.
özkatman: dölütü oluşturan üç göze katmanından herbiri. ectoderm, entoderm, mesoderm İsim
surface boundary layer
Heaviside tabakası, E tabakası: yerden ≈ 100 km yüksekte bulunan alt iyonosfer tabakası. Nisbeten alçak
frekanslı radyo dalgalarını yansıtır.
E layer, Kennelly-Heaviside Layer ile ayni anlama gelir.
İsim
buz tabakası İsim
Malpighi katmanı: üstderinin yumuşak alt tabakası.
mayın dökücü
mayın gemisi
ozonosphere
ozon tabakası İsim, Çevre ve Ekoloji
yüzeykatman: yeryüzünü saran kalınlığı 100 m.'den az hava tabakası.
surface layer, friction layer,
ground layer ile ayni anlama gelir.
İsim
vergi tarh eden
katmerli pasta, kat kat kremalı pasta.
yalınkat
ek reasürans sözleşmesi