1. flat ile ayni anlama gelir. (a) (iki güverte arasındaki) küçük güverte, (b) alçak/düz mavna, salapurya.
 2. İsim yüksek düzlük, taraça, düz çatı, tahtaboş, platform, kürsü.
 3. İsim sahanlık, basamak.
 4. İsim peron.
  platform-ticket: peron (giriş) bileti.
 5. İsim vagon sahanlığı.
  platform car: açık yük vagonu.
 6. İsim, Askerlik2 top temeli.
 7. İsim, Denizcilik (bkz: flat )2 (10).
 8. İsim set, seki.
 9. İsim (dinî/siyasî vb. kurumlarda) ilke, umde, prensip, programın temel dayanağı.
 10. İsim tasarı, plân.
 11. İsim açık oturum, herkese açık tartışma yeri/fırsatı.
  a good platform speaker: iyi bir siyasî hatip.
hizmet olarak platform İsim, Yazılım
Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi Protokolü Özel Isim, Hukuk
(yolcuların) çıkacağı peron
geliş peronu
montaj platformu
bagaj peronu
seçim kampanyası programı
ortak temel
beton platform
konferans sahnesi
bir reklam metninin ana teması
reklam metninin ana teması
gidiş peronu
kalkış peronu
(Londra) gidiş trenleri peronu
(US) şehir merkezine giden trenler platformu
seçim programı
hatbaşı peronu
tribün kurmak Fiil
uçuş peronu
peronda teslim
mal yükleme peronu
(Br) yük peronu
İHOP Özel Isim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Ortak Platformu Özel Isim, Kurum İsimleri
atış platformu
perondan kalkmak Fiil
kaldırma platformu İsim, Ulaşım
(araba) yükleme sathı
yük platformu İsim, Ulaşım
yükleme peronu
yük peronu
peronda ileri geri yürümek Fiil
parti programı
parti programı maddesi İsim
yüksek tribün
satış platformu (satış kampanyasının temelini oluşturan ana satış koşullarının açıklanması
daha geniş milli bir programa dayanarak konuşmak Fiil
gidiş peronu
(US) metro peronu
metro peronu
trafik polisinin üstüne çıktığı yüksek yer
peronda gidip gelmek Fiil
aktarma peronu
aktarma peronu
transbordür
döner sahne
boşaltma peronu
yük boşaltma peronu
peronda ileri geri yürümek Fiil
platform parmaklığı
(US) platformlu araba
(US) açık yük otomobili
esaslı konuşma
perona giriş kartı
peron bileti
açık yük vagonu
platformda konuşmacıya yer açmak Fiil
4 no'lu perona gelmek Fiil
otobüsün binilen sahanlığı
Platform Projeleri Müsteşar Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
 1. dais
 2. rostrum
 3. İsim, Askerlik emplacement
price plateau
lifting platform İsim, Ulaşım
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf  Özel Isim, Hukuk
assembly platform
jackup rig İsim
emplacement İsim, Askerlik
load platform İsim, Ulaşım
concrete platform
platform as a service (PaaS) İsim, Yazılım
platform barrier
Deputy Undersecretariat of Platform Projects İsim, Kurum İsimleri

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Ahşap, taş, metal vb