1. İsim, Biyoloji kol (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim, Biyoloji dal (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. Botanik dal.
  root and branch: baştanbaşa.
 4. çatal.
  the branches of a deer's antler: geyik boynuzunun çatalları.
 5. bölüm, kol.
 6. şube.
  branch office: şube (binası), iş şubesi.
  branch-store: satış şubesi.
 7. soy ağacı, şecere.
 8. nehir/ırmak kolu.
 9. Gramer aynı kökten gelen dillerin ayrıldığı dal.
 10. Bilişim sapma: işlemlerin olağan sırasını bozarak, denetimi, adresi belirtilen bir işleme geçiren komut; izlencede
  bir ya da öbür seçeneğin uygulanabileceği nokta.
 11. Denizcilik bazı sularda seyrüsefer yapabilme ruhsatı.
 12. dallanmak.
 13. dallara/kollara ayrılmak.
  branch off: çatallaşmak, çatallara/ikiye ayrılmak.
  The main road branches off to the left.
 14. dallara/kollara/bölümlere ayırmak, bölmek, ayırmak.
 15. elişi/iğne örgüsü ile süslemek.
banka şubesi cari hesabı
banka şubesi İsim, Bankacılık
işletme şubesi İsim
işletme kolu
şehir şubesi İsim
birbirine çok benzeyen banka şubeleri İsim
taşra şubesi İsim
kötü alışkanlıkları kökünden yok etmek Fiil
idari görev
dış ülke şubesi İsim
sigorta şubesi, sigorta acentesi İsim, Sigorta
gençlik örgütü
soy ağacının yan dalı
yasama organı
hayat sigortası ile ilgili bölüm
mahalli şube
yerel şube
merkez şube
ana şube
üretim kolu
sanayi dalı
(US) civar banka şubesi İsim
(a) (barış simgesi olarak) zeytin dalı, (b) barış simgesi (olarak sunulan nesne).
yeni şube açmak Fiil
Zeytin Dalı Harekatı Özel Isim, Askerlik
dış ülkelerdeki şube
hurma dalı İsim
belli bir iş dalı
özel şube
eyalet şubesi İsim
kökten, toptan, tamamıyla, baştanbaşa, tüm.
to destroy something root and branch: bir şeyi kökten/tüm
yok etmek, kökünü kurutmak.
satış şubesi İsim
yeni bir şube açmak Fiil
(Br) Devlet Güvenlik Polisi
(gizli polis) özel büro
özel şube
devlet güvenlik hizmeti
emme borusu
topçusınıfı
icra organı
meslek dalı
ağaç dalı İsim, Botanik
(US) sosyal yardım bürosu İsim
toptan satış şubesi İsim
şube hesapları İsim
şube muhasebesi İsim
şube faaliyeti
şube yönetimi
şube notu
şube ihbarı
şube bilançosu İsim
filyal
şube bankacılığı
şube bankacılığı
şube banka senedi
şube muhasebe defterleri İsim
banka şubesi muhasebe defterleri İsim
şube inşaatı
şube işi
şube kodu İsim, Bankacılık
dal kesimi: çokdeğerli karmaşık bir işlevin, bir dalını tanımlamak için kullanılan ve tekil noktalardan oluşan eğri ya da doğru. İsim
şube açma
şube müessesesi
şube masrafları İsim
şube
yeni etkinliklere girişmek Fiil
şube envanteri
şube yatırımı
şube yatırımları İsim
şube büyük defteri
şube büyük defter
demiryolu şube hattı, tali demiryolu. İsim
şube yönetimi İsim
şube müdürü İsim, Bankacılık
şube toplantısı
şube ağı
şube şebekesi
şube kodu İsim, Bankacılık
ailenin kolu
akarsu kolu
faaliyet dalı
sanayi dalı
bilgi dalı
imalatın kolu
üretim dalı
denizin kolu
ticaret kolu
ikiye ayrılmak Fiil
konu dışına çıkmak Fiil
filyal
bir satıcıya ait mağazanın tali şubesi İsim
filyal vergisi
genişlemek, yayılmak, dalbudak salmak, dallara/şubelere ayrılmak, şube/kol teşkil etmek, şube açmak.

He is thinking of branching out by opening another restaurant in the suburb.
şube kârları İsim
fabrika şubesi İsim
şube tesisleri İsim
düğüm noktası: bir elektrik devresinde üç veya daha fazla iletkenin birleşme noktası. İsim, Elektrik-Elektronik
dallanma noktası: bir Riemann yüzeyinin iki ya da daha çok yaprağının birleştiği nokta. İsim, Matematik
postane şubesi İsim
postane şubesi İsim
şube binası İsim
şube kârları İsim
tali hat
şube
şube birliği
şube personeli
şube kâr-zarar hesabı
(US) şube
mağaza şubesi İsim
şube mağaza (bir perakendeci mağazasının şubesi İsim
(US) şube dükkânı
şube dükkânı
şube muameleleri İsim
ırmak, çay vb. kolundan alınan su. İsim
içme suyu, çeşme suyu. İsim
şubeler zinciri
bir şube açmak Fiil
dallandırmak Fiil
şubelerini dolaşmaya çıkmak Fiil