1. İsim bölüm
 2. İsim bölüm.
  the History department of a university. the department of Mathematics. the children's clothing
  department of a large store.
 3. İsim şube, kısım, kol, kalem.
  the public relations department.
 4. İsim Bakanlık.
  the department of Commerce: Ticaret Bakanlığı.
 5. İsim daire.
  the Sanitation department.
 6. İsim servis.
  the production department.
 7. İsim görev, sorumluluk, mes'uliyet.
  “I'm not going to look after the baby” he said to his wife, “it's your department.”
muhasebe departmanı İsim, Muhasebe
muhasebe şubesi İsim
muhasebe şubesi İsim
aktüarya (sigorta istatistik) şubesi İsim
ilan satış bürosu İsim
ticari bir kuruluşun reklam bölümü
(US) Tarım Bakanlığı
bir finansal kuruluşun işletme verileri ve maliyet muhasebesinin yorumu ve hazırlanmasıyla uğraşan istatistik şubesi İsim
personel şubesi İsim
grafiker atölyesi
montaj kısmı
mübayaaların ve nakit avanslarının telefonla onaylanmasından sorumlu departman
yardımcı bölüm
fatura şubesi İsim
(US) senetler şubesi İsim
muhasebe şubesi İsim
bütçe şubesi İsim
sıhhi yardım istasyonu
yiyecek içecek şubesi İsim
(US) onaylama veznedarlarının çekleri kontrol edip onayladıkları banka kısmı
(İskoçya'da) hazine muhafızlığı
çek departmanı
ciro şubesi İsim
kodlama bölümü
tahsilat şubesi İsim
yarışma şubesi İsim
şikâyetlerin bildirildiği şube
inşaat şubesi İsim
inşaat bölümü
konsolosluk dairesi
(süpermarket) toptan satış kısmı
metin tni yazarları bölümü
metin yazarları bölümü
maliyet hesaplama şubesi İsim
maliyetleme şubesi İsim
yaratıcı bölüm
reklam ajansında fikirlerin yaratıldığı
krediler şubesi İsim
krediler servisi
(US) ısmarlama giysi reyonu
iskonto bölümü
sevkıyat kısmı
dağıtım şubesi İsim
redaksiyon şubesi İsim
(Br) Eğitim Bakanlığı
eğitim şubesi İsim
mühendislik bölümü
yardım servisi
Çalışma Bakanlığı
teknik daire
mühendislik bölümü
teknik şube
çevre işlerine bakan makam
çevre işleri müdürlüğü
patent bürosu kontrol şubesi İsim
kambiyo şubesi İsim
yönetim kurulu dairesi
araştırma şubesi İsim
araştırma bölümü
dışişleri şubesi İsim
garanti şubesi İsim
evrak kalemi
dosya şubesi İsim
film bölümü
finansman şubesi İsim
finansman bölümü
balıkçılık sorunlarıyla ilgilenen bakanlık bölümü
(Br) balıkçılık sorunlarıyla ilgilenen bakanlık bölümü
yabancı ülkeler şubesi İsim
sevkıyat şubesi İsim
(Br) devlet makamı
(Br) bakanlık şubesi İsim
devlet makamı
madeni eşya
sağlık müdürlüğü
(US) Sağlık Bakanlığı
karayolu inşaat müdürlüğü
göçmen bürosu İsim
yetkili şube
(sigorta) teftiş bölümü
(hayat sigortası) teftiş şubesi İsim
sigorta bürosu İsim
istihbarat şubesi İsim
(US) İçişleri Bakanlığı
fatura bölümü
(Br) Bank of England'ın emisyon kısmı
adliye idaresi (devletin üç kuvvetinden biri olan kaza kuvvetini kullanan bölümü
(US) Adalet Bakanlığı
hukuk bölümü
kira işlerine bakan şube
hukuki işler kısmı
hükümetin yasama bölümü
kredi şubesi İsim
postalama şubesi İsim
posta servisi kısmı
posta gönderme bölümü
posta ile sipariş bölümü
bakım bölümü
bakım dairesi
üretim kısmı
(kitaplık) el yazmaları kısmı
pazarlama şubesi İsim
markalama kısmı
sağlık servisi
emtia alım satım şubesi İsim
ipotek bölümü
(US) Deniz Kuvvetleri Dairesi
(US) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
haber şubesi İsim
üretimle ilgisi olmayan bölüm
işletme şubesi İsim
harekât dairesi
harekât şubesi İsim
vadeli muameleler şubesi İsim
(US) ordu donatım deposu İsim
küçük cari hesap şubesi İsim
ambalajlama kısmı
ambalaj paketleme bölümü
ambalajlama kısmı
bahçeler müdürlüğü
patent bürosu İsim
tediyat yapılan kasa
maaş şubesi İsim
(US) saymanlık
personel şubesi İsim
planlama dairesi
emniyet müdürlüğü İsim, Kamu Yönetimi
emniyet şubesi İsim
(US) PTT Bakanlığı
basın dairesi
üretim şubesi İsim
üretim şubesi İsim
promosyon şubesi İsim
(US) promosyon şubesi İsim
satın alma şubesi İsim
satın alma departmanı İsim, İşletme
satın alma (bölümü)
hazır giyim reyonu
araştırma servisi
sicil dairesi
araştırma bölümü
araştırma şubesi İsim
perakende şubesi İsim
Defterdarlık
(Br) mal müdürlüğü
satış şubesi İsim
sağlık dairesi
sağlık müdürlüğü
kançılarya
satış şubesi İsim
servis şubesi İsim
(Br) menkul değerler likidasyon bürosu İsim
menkul kıymetler likidasyon bürosu İsim
(US) sevkıyat şubesi İsim
sevkıyat şubesi İsim
sevkiyat şubesi İsim
(US) Dışişleri Bakanlığı
(US) hesap özeti şubesi İsim
d e şubesi İsim
ikmal şubesi İsim
abonman şubesi İsim
tatlı ve şekerleme reyonu
teknik şube
tasarruf şubesi İsim
(US) tahsilat istihbarat şubesi İsim
ticaret departmanı
bankanın tüm şehir dışı işlemlerinin işleme tabi tutulduğu bölümü
(US) transit şubesi İsim
(US) ulaştırma bakanlığı
müşterilere yolculukla ilgili hizmetler veren bölüm
muhasebe müdürlüğü
emanet şubesi İsim
(US) bankaların mutemetlik ve mütevellilik işleriyle uğraşan servisi
sigorta şirketinin riziko kısmı
kamu hizmetleri dairesi
(gemi) su sızdırmaz bölme
bakanlık bütçesi
şube bütçesi
bölüm başkanı İsim
kısım şefi
askeri hastane
bakanlık memuru
(US) disiplin davası İsim