1. İsim, Rekabet Hukuku sözlü savunma
 2. İsim, Hukuk duruşma
 3. İsim, Hukuk celse
 4. Hukuk mürafaa
 5. İsim işitim, işitme, işitme duygusu.
  The old man's hearing is poor. to have a good hearing.
  hard
  of hearing: ağır işiten.
  be quick (slow) of hearing: kulağı keskin ol(ma)mak.
 6. İsim duyma(k), işitme(k), dinleme(k), dinleyiş, duyuş, işitiş.
  hearing the good news made him happy:
  İyi haberler işitmek onu mutlu kıldı.
  At first hearing I didn't like the music: İlk dinleyişte müzikten hoşlanmadım.
 7. İsim sesini duyurma/dinlenilme/fikrini savunma/ifade etme şansı.
  to grant a hearing. Give us a hearing.

  gain/get a hearing: fikrini savunma/anlatma/açıklama şansı elde etmek.
 8. İsim, Hukuk duruşma, oturum, celse, yargılama.
  The Royal Commission has set a date for its next hearing.
  The
  judge gave both sides a hearing in court: Yargıç mahkemede her iki tarafı yargıladı.
  hearing of case: dava duruşması.
  to condemn someone without hearing: bir kimseyi yargılamadan mahkûm etmek.
  a fair hearing: âdilâne/tarafsız yargılama.
 9. İsim, Hukuk hazırlık soruşturması/tahkikatı, ilk tahkikat, istintak.
 10. İsim ses erimi, sesin işitilebileceği uzaklık.
  to be within hearing of the baby.
  to talk freely
  in the hearing of others: başkalarının işitebileceği şekilde serbestçe konuşmak.
  in my hearing: huzurumda, bana işittirecek tarzda.
  It was said in my hearing: Kulaklarımla işittim/duydum.
  out of/within hearing: işitilmeyecek/işitilecek uzaklıkta.
 11. İsim söylenti, şayia, dedikodu, haber.
bilirkişinin dinlenmesi İsim, Hukuk
tanığın dinlenmesi İsim, Hukuk
bir duruşmayı ertelemek Fiil
celseye son vermek Fiil
bir duruşmanın ertelemesi
bir duruşmanın ertelenmesi
temyiz duruşması
bir duruşma günü saptamak Fiil
bir duruşmanın ertelenmesi için başvurmak Fiil
hakem heyeti
duruşmada bulunmak Fiil
sağır olmak Fiil
ağır işitmek Fiil
bir davaya bakmayı reddetmek Fiil
duruşmaya başlamak Fiil
oturumu iptal etmek Fiil
celseyi iptal etmek Fiil
(US) kınamaya ilişkin duruşma
kınamaya ilişkin duruşma
davayı müzakereye kapatmak Fiil
kapalı duruşma
gizli duruşma İsim, Hukuk
kapalı duruşma
kapalı oturum
kapalı celse
uzlaşma vakasını dinleme günü
birini dinlemeden mahkûm etmek Fiil
(US) (Senato) Kongre'de kapalı oturum
duruşma
yeterlilik duruşması, çıkar çatışması duruşması, vekilin çıkar çatışması içinde olup olmadığının araştırıldığı duruşma İsim, Hukuk
duruşma tarihi
istima tarihi
duruşma günü
istimanın (hâkimin duruşmalarda tarafların ileri sürdükleri sözlü iddiaları , tanıkları , bilirkişileri dinlemesi) reddi
âdil yargılama Hukuk
son duruşma
duruşma günü tespit etmek Fiil
duruşma günü tespit etmek Fiil
duruşma gününü tespit etmek Fiil
mahkemede bir duruşma günü tesbit etmek Fiil
duruşma günü tespit etmek Fiil
nizami duruşma
yeniden yapılan duruşma
(mahkeme) duruşmaya çıkmak Fiil
huzura çıkmak Fiil
duruşmaya çıkmak Fiil
yargılamak Fiil
duruşma yapmak Fiil
dilekçe sahiplerini dinlemek Fiil
birini taraf tutmadan dinlemek Fiil
birini dinlemeyi kabul etmek Fiil
ağır işiten, kısmen sağır.
çok iyi işitme duyusu olmak Fiil
(US) (Senato) oturum yapmak Fiil
kendi varken
ihtilafa son veren kararın verildiği son duruşmadan önceki duruşmalardan her biri
mürafaa
duruşma tutanağı İsim, Hukuk
işitmezlik
sözlü duruşma İsim, Hukuk
duyulmayacak mesafede
duruşma için tutuklu bulunan şahıs
(US) duruşma için tutuklu bulunan şahıs
duruşma yeri
(US) akıl hastanesine yerleştirdikten sonra duruşma
bir duruşmayı ertelemek Fiil
hazırlık tahkikatı
ön inceleme duruşması İsim, Usul Hukuku
aleni duruşma
açık duruşma İsim, Hukuk
duruşmaların aleniyeti İsim, Hukuk
duruşma tutanağı İsim, Hukuk
duruşma zaptı İsim, Hukuk
birini dinlemeyi reddetmek Fiil
duruşmayı yeniden açmak Fiil
bir duruşma günü tespit etmek Fiil
hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılmasına ilişkin duruşma İsim, Hukuk
bir duruşmaya ara vermek Fiil
oturum yapmak Fiil
duruşma tutanağı İsim, Hukuk
taraf tutan duruşma
adaletsiz duruşma
karar duruşması İsim, Hukuk
işitme cihazı.
duruşma günü
duruşma tarihi Hukuk
bir davaya yeniden bakma
kulak menzili
Br kapalı celse (oturum
duruşma
açıkoturum (celse
açık oturum
işitme kaybı İsim, Tıp
davanın esası hakkında duruşma
bir davaya bakma
temyiz edilen bir davaya bakma
bir şikâyeti dinleme
tanık dinleme
tanık dinlenmesi İsim, Hukuk
tanıkların dinlenmesi
duruşma zaptı İsim, Hukuk
duruşma salonu
duruşma Hukuk
mahkemede duruşma günü tespit etmek Fiil
mahkemede bir duruşma günü tespit etmek Fiil
duruşma günü saptamak Fiil
duruşma günü tespit etmek Fiil
davaya ilkin tanık dinlemekle başlamak Fiil
gelecek hafta duruşmaya gelmek Fiil
gelecek hafta duruşmaya gelecek olmak Fiil
ileti tipi işitme kaybı İsim, Tıp
işitme engelliler eğitimi İsim, Eğitim
duruşma günü tespit etmek Fiil
duruşma günü tespit etmek Fiil
yabancıların huzurunda
sensorinöral işitme kaybı İsim, Tıp
duruşma günü tespit etmek Fiil
bir duruşmanın sonuna kadar oturmak Fiil
ani işitme kaybı İsim, Tıp