1. İsim kız (evlât), kerime.
    He has 2 daughters and 3 sons.
  2. İsim bir kimsenin/şeyin kızı sayılabilecek kimse/şey.
    daughter of the church. French is a daughter (language) of Latin.
kızını evlendirmek Fiil
kızını evlendirmek.
vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek Fiil
kızına çeyiz vermek Fiil
evlat edinilen kız
kızına çeyiz vermek Fiil
kız evlâtlık.
vaftiz kızı
kız torun
üvey kız
sevgili kızınız
oğul-göze: bölünen gözenin her bir yarısı. İsim
bir holdinge giren şirket
bir kızı evlendirme